AXI Referenties

Maak kennis met onze ambassadeurs

 

In tal van reference cases doen onze klanten hun verhaal. Ze vertellen over hun business uitdagingen en belichten onze oplossingen en services vanuit hun perspectief.

 

U ontdekt hoe de implemenatie van een project is verlopen en hoe onze manier van samenwerken het verschil maakt voor het management en de eindgebruikers.

AXI Customer Case Mayerline
Case

Modeketen Mayerline verkoopt data-driven en customer centric dankzij Tableau

Mayerline is overgestapt van Excel-rapporten naar een nieuwe rapportageomgeving. Sindsdien beschikt de modeketen over rapportages die snel beschikbaar zijn, altijd up-to-date, flexibel en vooral heel leesbaar.

Würth Nederland AXI video referentie
Case

Würth Nederland waarborgt de eenheid in al haar shops met de AXI Store Auditing app

Würth Nederland ging recent aan de slag met de AXI Store Auditing App om in alle Würth shops de eenheid en de communicatie te optimaliseren. Dankzij de app wil de groothandel een antwoord bieden op de grote uitdagingen waar de B2B business momenteel voor staat. Ontdek het in deze video referentie.

DA Drogisterijen customer case AXI
Case

DA Drogisterijen maakt haar winkelformules strakker dankzij de AXI Store Auditing app

De Nederlandse retailformule DA Drogisterijen is recent gestart met het gebruik van de AXI Store Auditing app, voorheen bekend als Specto, om het landelijk netwerk van fysieke winkels beter op te kunnen volgen.

BelOrta
Case

BelOrta medewerkers werken productiever dankzij nieuw M365 intranet

BelOrta implementeert een nieuw intranet en optimaliseert het M365 platform om medewerkers, partners en leveranciers online perfect te laten samenwerken, vergaderen en content delen.

Customer Contractbeheer Sudwest Fryslan
Case

Gemeente Súdwest-Fryslân optimaliseert contractbeheer met AXI

Gemeente Súdwest-Fryslân koos voor de contractbeheertool van AXI om alle contracten en overeenkomsten met leveranciers onder controle te krijgen.

Lalemant visual 1
Case

Lalemant migreert bedrijfskritische AXI applicaties naar de Oracle Cloud

Transportbedrijf Lalemant migreert samen met AXI de bedrijfskritische AXI Port en AXI Financials applicaties naar de Oracle Cloud. Dit is niet alleen technisch een grote stap, het betekent ook een volledig nieuwe manier van werken.

i-mens customer case
Case

i-mens neemt nieuw elektronisch verpleegdossier in gebruik voor efficiëntere patiëntrondes

Dankzij de nieuwe elektronisch verpleegdossier oplossing, ontwikkeld in samenwerking met AXI, kunnen verpleegkundigen bij i-mens hun agenda, rondes en patiëntendossiers real-time opvolgen en beheren via een intuïtieve tablet app.

VMSW customer case.jpg
Case

Het vernieuwde en intelligente e-loket voor VMSW

Met behulp van AXI Adaptive Case Management heeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) opnieuw een duidelijk beeld over de aanvragen van woonprojecten en de daaraan gekoppelde subsidies.

Customer Testimonial Collect&Go AXI
Case

Vlotter en efficiënter boodschappen doen bij Collect&Go

Dankzij het nieuwe mobiele kassasysteem, ontwikkeld in samenwerking met AXI, kan elke Collect&Go medewerker snel en eenvoudig afrekenen met klanten aan het Collect&Go-afhaalpunt.

AXI & Constructiv in meeting
Case

Constructiv verbetert haar dienstverlening dankzij nieuwe storage oplossing

Om werkgevers en werknemers een zo goed mogelijke gebruikerservaring aan te bieden via de gespecialiseerde beheersapplicaties en om een verdere uitbreiding van de dienstverlening te ondersteunen, liet Constructiv zich door AXI begeleiden bij de implementatie van een volledig nieuwe storage oplossing.

ACLVB en AXI in meeting
Case

AXI helpt ACLVB bij project Werkplek 2.0

AXI ondersteunde ACLVB bij hun interne project 'Werkplek 2.0' om de organisatie te aligneren met de digitale realiteit van vandaag en morgen. 300 laptops en 500 desktops werden hierbij vervangen, maar ook de IT-aanpak kreeg een volledige make-over.

VDC 2
Case

Vandecasteele Houtimport: een rijke traditie in combinatie met innovatie 

Al 35 jaar is Vandecasteele Houtimport klant van AXI. In 2019 maakte Vandecasteele Houtimport de keuze om alle Oracle Forms applicaties gefaseerd om te zetten naar het low-code platform Oracle Apex. Door moderne applicaties met een goede user experience aan te reiken, versterkt de houtimporteur zijn partnership met de klant en is het voor de medewerkers aangenamer werken.

Referentie Reclassering Nederland
Case

Reclassering Nederland kiest voor inkoopbestelsysteem van AXI

Reclassering Nederland heeft de opdracht voor een nieuw inkoopbestelsysteem gegund aan AXI, business partner voor softwareoplossingen. Met dit nieuwe systeem kunnen zij zowel het contractbeheer als het inkoopproces optimaliseren en beter managementinformatie genereren om onder andere het inkoopbeleid regelmatig te kunnen toetsen en verbeteren.

AXI referentie MC Sint-Jozef
Case

Medisch Centrum St.-Jozef geniet van een performant en veilig draadloos netwerk

Vandaag willen patiënten, bewoners, bezoekers en zorgmedewerkers gebruik kunnen maken van een robuust mobiel netwerk met een goede dekking. Daarom werden de campussen van Medisch Centrum St.-Jozef voorzien van een performant en goed beveiligd netwerk dankzij Aruba Networks. Om de toegang tot het netwerk beter te controleren, wordt gebruik gemaakt van Aruba ClearPass, de network access control oplossing.

AXI referentie Agentschap Zorg&Gezondheid
Case

Via het e-loket van Zorg en Gezondheid registreren zorgcentra dagelijks hun COVID-19 cijfers

Om ervoor te zorgen dat woonzorgcentra dagelijks hun gegevens konden registreren om zo gericht advies te krijgen over uitbraakbeheersing, had Zorg en Gezondheid nood aan een heel snel op te zetten, maar uitermate veilige en betrouwbare oplossing. AXI heeft hen daarin perfect ondersteund.

AXI referentie Umicore EOM
Case

Umicore Electro-Optic Materials migreert bedrijfskritische applicaties naar Oracle APEX

20 jaar geleden kwam Umicore aankloppen bij AXI om hun in-house ontwikkelde Oracle Forms applicaties in beheer te nemen. Deze applicaties worden binnen Umicore door Umicore Electro-Optic Materials gebruikt. Sedert 2000 wordt de bedrijfskritische shop floor oplossing door AXI onderhouden en doorontwikkeld.

VMSW housing
Case

AXI tekent strategische roadmap uit voor de VMSW

AXI hielp de VMSW bij hun nood aan een overkoepelende visie op de organisatie en een oplossing om alle informatie centraler en efficiënter te gaan beheren.

JDN
Case

Jan De Nul ontplooit zich in een nieuwe integratie strategie

Baggerbedrijf Jan De Nul koos resoluut voor een vernieuwde integratie strategie samen met AXI

AXI referentie Gunvor Petroleum
Case

Gunvor Petroleum Rotterdam enthousiaste gebruiker van Oracle Business Intelligence

Om de managers tijdig en juist inzicht te bieden in de actuele kosten versus de budgetten, maakt Gunvor Petroleum Rotterdam gebruik van de Oracle Business Intelligence Suite. De informatie wordt ontsloten uit het financieel systeem en het maintenance control system. Ook de forecasting wordt opgesteld met behulp van Oracle Business Intelligence. Dit stelt Gunvor Petroleum Rotterdam in staat om tijdig te anticiperen op veranderende omstandigheden.

AXI referentie DigitalPlatformAttorneys
Case

AXI bouwde mee aan het Digital Platform for Attorneys

In opdracht van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) heeft AXI meegebouwd aan het digitaal platform voor Belgische advocaten en de beveiliging van de toegang tot het DPA-platform.

MLOZ
Case

De integratie van een nieuwe ESB-oplossing bij Onafhankelijke Ziekenfondsen

Dankzij de integratie van een IBM ESB-oplossing en de ondersteunende rol van het ESB Competence Center hebben medewerkers meer capaciteit vrij voor onderhoud en ondersteuning van de diverse MLOZ diensten. Voor de leden is de doorlooptijd van de terugbetalingen aanzienlijk verkort.

FOD Justitie AXI referentie
Case

Voor FOD Justitie bouwde AXI de Salduz webapplicatie

Het is de Orde van Vlaamse Balies die - samen met Avocats.be beslist heeft om een Salduz webapplicatie te laten ontwikkelen om de advocatuur en de gerechtelijke diensten te ondersteunen in het kader van de Salduz wetgeving. Voor de realisatie van het project werd beroep gedaan op de expertise van AXI.

AXI referentie Mondriaan
Case

Mondriaan verhoogt inkoop efficiency door samenwerking

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg met ca. 37 locaties. De GGZ instelling heeft haar bestaande losstaande softwaresystemen voor financiën, inkoop en logistiek vervangen door één geïntegreerde oplossing in de vorm van het AXI softwarepakket. Voor haar inkoopactiviteiten neemt Mondriaan deel aan het A59 inkoopsamenwerkingsverband. Hiermee worden de krachten op tactisch inkoopvlak, operationele inkoop en functioneel applicatiebeheer gebundeld.

AXI referentie GGZ Breburg
Case

GGz Breburg kiest voor inkoopsamenwerking

Voor de inkoop werkt GGZ Breburg intensief samen met tal van andere GGZ instellingen. Er wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk inkoopsysteem dat via het facilitair bedrijf FacZo wordt aangeboden. Alle op FacZo aangesloten GGZ instellingen maken gebruik van de AXI Purchase to Pay oplossing.

AXI referentie GGZ Oost-Brabant
Case

GGZ Oost Brabant gebruikt de AXI begrotingsoplossing

Net als veel andere zorginstellingen ziet ook GGZ Oost Brabant zich geplaatst voor veranderingen in de zorgsector; veranderingen waarop geanticipeerd moet worden. Efficiënter werken en beter inzicht in activiteiten en prestaties worden steeds belangrijker in de sturing. Om deze reden heeft GGZ Oost Brabant de AXI begrotingsoplossing geïmplementeerd ter ondersteuning van de centrale Planning & Control afdeling als ook de betrokken managers van de zorgeenheden.

AXI referentie Renewi
Case

Renewi neemt AXI onder de arm als business intelligence partner

AXI neemt volgende taken op zich: adviesverstrekking, technisch en functioneel applicatiebeheer voor de Oracle BI omgeving, beheer van het datawarehouse, 24-7 beheer van de extern gehoste datawarehouse omgeving en aanmaak van dashboards en rapportages.

AXI referentie Raad van State Nederland
Case

Nederlandse Raad van State maakt werklast juristen inzichtelijk

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State komen jaarlijks zo'n 10.000 zaken binnen. Deze zaken dienen binnen wettelijk vastgelegde termijnen te worden afgehandeld. De door AXI ontwikkelde business intelligence oplossing maakt de werklast van de juristen en de doorstroom van de dossiers inzichtelijk. Dit laat het management toe om hierop nog beter te kunnen sturen.

AXI referentie Literatuur Vlaanderen
Case

Literatuur Vlaanderen beheert aanvragen voor auteurslezingen met AXI Case Management

Als Vlaamse Openbare Instelling creëert Literatuur Vlaanderen meer zichtbaarheid voor de Vlaamse literatuur in binnen- en buitenland. Omdat het aantal aanvragen voor auteurslezingen en subsidies voor initiatieven rond leesbevordering sterk toeneemt, keek VFL uit naar een geïntegreerde oplossing voor de dossieropvolging. Inclusief een toegankelijk e-loket. Met de door AXI gehanteerde scrum-methode is VFL er prima in geslaagd om haar dienstverlening te optimaliseren.

AXI referentie Lantis
Case

Lantis kiest voor AXI Financials

Lantis gaat drukke tijden tegemoet met de bouw van de Oosterweelverbinding, een van de grootste en meest uitdagende infrastructuurprojecten in Europa dat de mobiliteit in en rond Antwerpen dient te verbeteren. Om de sterk groeiende organisatie en de schaalvergroting van de financiële administratie te managen en rapportages te genereren voor zowel het management als de Vlaamse overheid, besliste Lantis tot de implementatie van AXI Financials.

AXI referentie Interreg
Case

Interreg Vlaanderen-Nederland automatiseert het volledige subsidieproces

Via de inzet van een geïntegreerd, intelligent digitaal loket is Interreg er in geslaagd om de werklast te verminderen in de back-office én bij haar klanten (universiteiten, gemeentes, provincies, non-profit organisaties, onderzoekscentra, ondernemingen ...).
Er is stevig ingezet op de automatisering van de controlemechanismen en het efficiënter maken van de werkprocessen.

AXI referentie NMBS
Case

De juridische dienst van NMBS kiest voor maximale automatisering van de administratieve taken

Voor het beheer van juridische adviezen, schadegevallen en geschillen maakt de juridische dienst binnen de NMBS gebruik van de AXI oplossing.

Evoting Randstad
Case

Randstad laat medewerkers digitaal stemmen met AXI E-voting

Bij Randstad werken meer dan 2000 medewerkers verspreid over gans België. Tijdens de sociale verkiezingen van 2016 stemden deze medewerkers voor het eerst digitaal.

Hulpbehoevende
Case

De Viersprong

De hooggespecialiseerde GGZ organisatie de Viersprong werkt voor haar inkoop samen met vijf andere GGZ instellingen. Hiervoor gebruiken zij de AXI Purchase to Pay cloud oplossing.

AXI referentie Departement CJM
Case

Departement Cultuur, Jeugd en Media is enthousiast aan de slag met de AXI oplossing voor dossieropvolging

Binnen het departement maken een 400 tal medewerkers intensief gebruik van het dossieropvolgingsysteem van AXI. Bij de realisatie van dit project waren, naast AXI en Departement CJM, het Datawarehouse team van HB-plus betrokken partijen. Een vruchtbare en toekomstgerichte samenwerking, zo blijkt.

Evoting Lunch Garden AXI
Case

Lunch Garden organiseert haar sociale verkiezingen in de Belgische vestigingen met AXI E-voting

Lunch Garden illustreert met haar 45 vestigingen in België de quick wins die gerealiseerd kunnen worden dankzij AXI E-voting binnen de retail sector.

AXI referentie Grant Thornton Belgium
Case

Grant Thornton Belgium kiest voor HPE Nimble Storage.

Bij de vervanging van hun HPE storage infrastuctuur stond Grant Thornton voor de keuze tussen HPE 3PAR en HPE Nimble Storage. Met gebruik van RVT tools heeft AXI op basis van de huidige situatie de correcte inschatting gemaakt voor de toekomstige storage noden. Met het Adaptive Flash Storage platform van Nimble werd gekozen voor de beste oplossing qua performantie en capaciteit. De oplossing is bovendien eenvoudig uitbreidbaar.

AXI referentie OLVZ Aalst
Case

OLV Ziekenhuis Aalst standaardiseert haar storage omgeving met gebruik van HPE 3PAR technologie

Binnen het OLVZ Aalst werd gebruik gemaakt van NetApp en HPE 3PAR storage. Om het beheer van de storage-omgeving te vereenvoudigen en het ziekenhuis beter te beschermen tegen een eventuele disaster, koos OLVZ Aalst ervoor om integraal over te schakelen naar de nieuwste HPE 3PAR technologie.

AXI referentie AZ Heilige Familie
Case

Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie implementeert storage oplossing met fiber connectie

Als storage architectuur koos het ziekenhuis voor het HPE 3PAR 8200 storage platform en fibre channel technologie. Initieel overwoog het ziekenhuis een 3tier opzet met gebruik van SSD, SAS en SATA schijven. Op advies van AXI is gekozen voor een mix van SSD en SAS schijven.

AXI referentie Imelda ziekenhuis
Case

Imeldaziekenhuis brengt zijn IT infrastructuur naar een hoger niveau

Omdat de traditionele infrastructuur niet meer beantwoordde aan de noden van een hyperverbonden wereld, heeft Imeldaziekenhuis op advies van AXI de stap gezet naar HPE Synergy, het HPE Composable Infrastructure platform van HPE. HPE Synergy is het eerste composable infrastructure platform dat vanaf de basis is ontworpen voor zowel traditionele als cloud-native applicaties. Binnen het ziekenhuis wordt de technologie, software en services van HPE Synergy gebruikt voor de bouw van een ultraresponsieve IT-infrastructuur die de applicatielevering versnelt.

AXI referentie AZ Sint-Lucas
Case

AZ Sint-Lucas Brugge beveiligt de patiënteninformatie en stroomlijnt de klinische workflows met Imprivata OneSign

Om patiënteninformatie veilig te kunnen delen en zorgmedewerkers snel toegang te geven tot de zorgapplicaties op de plaats van de behandeling, is AZ Sint Lucas Brugge overgestapt op de single sign-on oplossing van Imprivata. De Imprivata OneSign oplossing biedt niet alleen sterke authenticatie-opties, ze zorgt er ook voor dat de benodigde zorgapplicaties automatisch worden opgestart bij het inloggen met een badge.

AXI Referentie Jan Yperman
Case

Jan Yperman Ziekenhuis schakelt over op het HPE Synergy Composable Infrastructure Platform

Jan Yperman gunde de vernieuwing van haar centrale server infrastructuur aan AXI. Om het gunningsproces te versnellen en kosten te besparen, werkte Jan Yperman mee aan het lastenboek van de Roeselaarse ziekenhuisgroep AZ Delta. De scope van de aanbesteding omvatte de vernieuwing van servers, blades en blades enclosures, backup hardware en software, de bijhorende onderhoudscontracten en de ondersteuning.

AXI E-voting bij Kliniek Sint-Jan
Case

Kliniek Sint-Jan in Brussel organiseert haar sociale verkiezingen met een gerust hart

Chantal Pauli, Directeur HR bij het Sint-Jan ziekenhuis apprecieert in het bijzonder de ondersteuning die ze kreeg van AXI in elke fase van het proces.

AXI E-voting bij KBC
Case

KBC neemt de digitale kiesoplossing van AXI in gebruik

Voor KBC betekenen sociale verkiezingen een grote administratieve uitdaging. De digitalisering ervan door AXI e-Voting verlicht aanzienlijk de organisatie en past tegelijk bij het duurzaamheidsbeleid van KBC

AXI E-voting bij De Lijn
Case

Dankzij AXI E-voting konden alle medewerkers van De Lijn hun stem vlot uitbrengen

Met de digitale oplossing van AXI E-voting kon iedere medewerker - ongeacht de dienstregeling - zijn of haar stem uitbrengen tijdens de sociale verkiezingen.

Zorg en Gezondheid
Case

Digital consultancy bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

AXI ondersteunt het Vlaamse Overheidsagentschap voor Zorg en Gezondheid al meer dan vijf jaar bij haar digitale transformatie om een betere service te bieden aan haar burgers, aangesloten zorgorganisaties en andere belanghebbenden.

AXI referentie FOD Justitie
Case

Stapsgewijs verderwerken aan de digitalisering van justitie

Het aantal rechtbanken en parketten die aansluiten op de dossierbeheerapplicatie MaCH groeit gestaag. Na de uitrol van MaCH in de 229 Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige Vredegerechten, de 28 politieparketten en de 38 politierechtbanken is in 2016 gestart met de uitrol in de 28 correctionele rechtbanken, de 28 correctionele parketten en de 28 arbeidsauditoraten. Eind 2018 werd de uitrol afgerond in alle correctionele parketten en -rechtbanken. Begin 2019 vond de uitrol plaats in het Federaal parket en werd gestart met de gesprekken over de uitrol van MaCH in de ondernemingsrechtbanken, de arbeidsrechtbanken, de familierechtbanken en de rechtbanken van eerste aanlag in burgerlijke zaken.

AXI referentie Wit Gele Kruis West-Vlaanderen
Case

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant kiest voor digitalisering en innovatie

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is een van de vijf autonome provinciale Wit-Gele Kruisverenigingen, die elk als marktleider actief zijn in de thuisverpleging. De Vlaams-Brabantse organisatie telt meer dan 850 medewerkers en verzorgt maandelijks 10.000 patiënten. 'Om onze patiënten een kwaliteitsvolle en geïntegreerde totaalzorg te kunnen aanbieden, gaat veel aandacht naar het goed beheer van de werkingsmiddelen en innovatie', vertelt Siebrecht Plateau, financieel directeur bij Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant. 'Binnen de administratie zetten we de stap naar een maximale digitalisering van de financiële administratie en de inkoopprocessen. Hiertoe hebben we een strategisch partnership afgesloten met onze nieuwe software partner AXI.'

AXI referentie Prenatal
Case

Prénatal bezorgt zijn klanten een naadloze customer journey dankzij de AXI RS winkelsoftware

Prénatal is de toonaangevende retailer voor (toekomstige) ouders en iedereen die daarbij betrokken is. AXI RS maakt het winkelen in de 20 megastores en de 40 citystores gemakkelijk. Verkooptransacties worden vlot geregistreerd en klantorders worden snel vastgelegd. Tussen de webshop en de fysieke winkels ervaart de consument een naadloze customer journey, doordat deze zijn verbonden via de AXI RS omnichannel laag. Op het hoofdkantoor zorgt AXI voor de correcte afhandeling van het promotie-, inkoop en logistiek proces.

AXI referentie Plus Retail
Case

Plus Retail analyseert zijn winstgevendheid met Oracle BI

Plus Retail, de supermarktketen met zo’n 260 PLUS vestigingen in Nederland, heeft samen met AXI een centraal management informatie systeem uitgewerkt op basis van de Oracle Business Intelligence Suite. Als retail besturingsmodel wordt gebruik gemaakt van het Trinity model.

AXI referentie JDN
Case

Jan de Nul Group gebruikt best-of-breed applicatie voor financieel beheer

Als baggeraar, civiele bouwaannemer en milieubedrijf is Jan De Nul wereldwijd actief. Voor de boekhouding en de factuurverwerking wordt gebruik gemaakt van de meertalige AXI Financials en AXI Purchase to Pay oplossing.

AXI referentie Hans Anders
Case

Hans Anders Retail Group bekijkt de cijfers 'anders'

Voor Hans Anders ontwikkelde AXI een op Oracle gebaseerde Point of Sale oplossing. Doordat alle gegevens gecentraliseerd worden opgeslagen, zijn deze direct beschikbaar voor analyse. Om snel te kunnen reageren op de ontwikkelingen in de markt, maken de managers in het hoofdkantoor gebruik van de Oracle BI oplossing.

AXI referentie VAB
Case

Geen financiële omwegen bij VAB

VAB is een complete mobiliteitsclub. De financiële administratie met betrekking tot de pechverhelping, de reisbijstand, de rijschool, de afdeling tweedehandswagens en het diagnosecentrum gebeurt met behulp van de AXI oplossingen voor financieel beheer, goedkeuring en boekhoudkundige verwerking van inkoopfacturen.

AXI referentie CASA
Case

CASA bouwt een consistent en beveiligd bedrijfsnetwerk met Aruba ClearPass

AXI heeft CASA begeleid bij de overstap naar een high performance netwerk dat een veilige toegang biedt aan meer dan 500 CASA shops, het hoofdkantoor en de distributiecentra. Met de geïmplementeerde Aruba ClearPass oplossing is CASA er in geslaagd om een veilige toegang tot het bedrijfsnetwerk te verlenen aan alle CASA personeelsleden, guest users, BYOD, robots, geautomatiseerde autonome trucks en lastdragers en IoT-toestellen.

AXI referentie De Kamer
Case

De Kamer beheert haar aankopen met AXI software

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het aankoop- en vooraadbeheer gemoderniseerd via de inzet van AXI Purchase to Pay.

AXI referentie De Munt
Case

De financiële oplossing van De Munt levert topprestaties

Het realiseren van hoogstaande artistieke projecten kost geld. Geld dat de Koninklijke Munt krijgt via dotaties, via bedrijven en particulieren. Andere inkomsten komen uit ticketverkoop, sponsoring en de tax shelter. Om de werkingskosten onder controle te houden, maakt De Munt gebruik van AXI Financials en AXI Purchase to Pay. Hierbij gaat veel aandacht naar de uniformisering van de bestelprocedures voor de artistieke producties, de optimalisatie van de administratieve processen, de verantwoording en de rapportage naar de federale overheid, de EU, de Brusselse overheden en de Nationale Loterij.

AXI referentie De Benelux Unie
Case

Benelux Unie optimaliseert interne werking met AXI

Om de financiële transparantie van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te waarborgen en de interne werking te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van de AXI oplossingen voor financieel administratief beheer. Aangevuld met een krachtige Financial Analytics component.

AXI referentie NS Stations
Case

NS Stations gebruikt de AXI RS kassasoftware voor haar verschillende horeca formules

Koffie kopen in de trein? Dat zorgt voor ontspanning. Het verkoopproces wordt ondersteund met de AXI Rail Catering App. Producten worden eenvoudig geselecteerd of gescand. De klant kan via een pintransactie of contant betalen. Is de reiziger nog op het station? Dan draait het om snelheid: niemand wil zijn trein missen. Daarom koos NS Stations voor haar tien verschillende horeca formules de AXI RS kassa: eenvoudig te bedienen, betrouwbaar, compleet en razendsnel. Alles geïntegreerd met het centraal SAP systeem.

AXI referentie Hans Anders FoCus
Case

Klanten van Hans Anders kopen de juiste bril dankzij het door AXI uitgewerkte FoCus systeem

Er komt heel wat kijken bij het verkopen van een bril of gehoorapparaat: het uitvoeren van een oogmeting, het bijhouden van een patiëntendossier, de productie van brilglazen en de koppeling met verzekeringsmaatschappijen in verband met vergoedingen. Dit hele proces wordt ondersteund door het systeem FoCus dat AXI in nauwe samenwerking met Hans Anders heeft gerealiseerd en dat is uitgerold over een 400-tal winkels in Nederland, België en Zweden.

AXI referentie Intergamma
Case

Intergamma, de franchise-organisatie die winkelformules Gamma en Karwei exploiteert, zet in op omnichannel

De scope van de door AXI geleverde oplossingen is heel breed: central office applicaties, POS systemen en instore webkiosken met EFT functionaliteit voor 386 bouwmarkten, integratie met webshop, PIM, dropshipment leveranciers ...  De centrale infrastructuur van Intergamma staat in de AXI Cloud.

AXI referentie IJsvogel Retail
Case

IJsvogel Retail gebruikt AXI RS winkelsoftware voor Pets Place en Boerenbond winkels

De 191 Pets Place en 67 Boerenbond winkels van IJsvogel Retail zetten in op beleving waarbij persoonlijk advies en extra services het verschil maken in de fysieke winkels. Dankzij AXI RS ziet IJsvogel Retail kansen om de klanten de beste naadloze beleving aan te bieden over de kanalen heen, waarbij de logistieke, administratieve en financiële processen automatisch verlopen. Winkelmedewerkers zijn vooral gecharmeerd door het user centric design en de eenvoud van de kassa- en de backoffice applicaties en de integratie met de webshop.

AXI referentie De Federale Ombudsman
Case

De federale Ombudsman koos voor een oplossing die de dossierverwerking centraal stelt

De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling met 47 medewerkers die burgers helpt om geschillen met de federale administratieve overheden op te lossen. Daarenboven kan de federale Ombudsman - op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers - een onderzoek instellen naar de werking van een aangewezen federale administratieve dienst. Om de ombudsdienst te professionaliseren, ging de federale Ombudsman op zoek naar een oplossing voor de behandeling van 'klachten over klachten'.

AXI referentie Vodafone
Case

283 winkels en de online shop van VodafoneZiggo maken gebruik van de AXI RS winkelsoftware

Om de werking van het gesloten goederensysteem te optimaliseren, wordt de voorraad voor alle verkoopkanalen in AXI RS beheerd. Naast click & collect behoort ook ship-from-store tot de gebruiksmogelijkheden. AXI RS is gekoppeld met SAP en softwaretoepassingen voor de verwerking van de abonnementen.

Naaimachines
Case

Lingeriespecialist Van de Velde kiest voor een integratie-oplossing van AXI

AXI implementeerde een integratieoplossing bij Van de Velde om het IT-landschap van de groeiende organisatie te stroomlijnen en zorgde voor de nodige kennisoverdracht bij de medewerkers dankzij training en coaching.

AXI referentie FANC
Case

Nucleaire waakhond FANC krijgt helder inzicht met de AXI Financials oplossing

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt volledig gefinancierd door retributies en heffingen. De financiële ERP oplossing van AXI waarborgt een helder overzicht van de activiteiten van het Agentschap. De analytische boekhouding zorgt voor een goede verantwoording van de door FANC geïnde retributies bij de exploitanten van nucleaire installaties.

AXI referentie De Vlaamse Landmaatschappij
Case

De Vlaamse Landmaatschappij rekent op de financiële en aankoopsoftware van AXI

Binnen de Vlaamse landmaatschappij is de financiële afdeling een echte duizendpoot, verantwoordelijk voor een achttal hoofdactiviteiten: het voeren van de boekhouding van VLM als rechtspersoon (extern verzelfstandigd agentschap en NV), de verrichtingen met betrekking tot de VLM begroting, de financiële verrichtingen, het financieel beheer van de patrimoniumgoederen, inrichtingsprojecten (ruilverkavelingscomités ...), plattelandsprojecten, lokale grondenbanken en projecten met externe financiering. Om het financieel- en aankoopbeheer binnen de centrale directie, de provinciale vestigingen en de entiteiten te stroomlijnen, maakt VLM gebruik van de geïntegreerde oplossingen AXI Financials en AXI Purchase to Pay.

AXI referentie Intratuin
Case

De Intratuin medewerkers rekenen snel af dankzij de AXI RS kassasoftware

Een dagje Intratuin is funshopping. Op de verschillende afdelingen vind je alles voor in en om de tuin. Het is een beleving en het is er altijd druk. Vandaar ook dat de AXI RS kassa gericht is op het snel verwerken van de vele transacties. Ook het Tuincafé is een succes. In die restaurants draait de AXI RS kassa in de horeca look and feel. Het ruime assortiment voor de seizoenen Kerst en Pasen wordt ingekocht en logistiek verwerkt met de beursordersapplicatie.

AXI referentie de Bijenkorf
Case

AXI is de software huisleverancier van De Bijenkorf

De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis van Nederland met passie voor de klant. AXI is huisleverancier. Via continuous delivery zorgt AXI ervoor dat het retail management systeem de steeds wijzigende omnichannel business processen optimaal ondersteunt. Op dit systeem zijn de online verkoopkanalen, de 600 AXI RS kassa's en de mobile POS app aangesloten. Ook click & collect wordt ondersteund.

Containers in de haven
Case

North Sea Port optimaliseert haar information management met AXI

AXI hielp North Sea Port met veilig stellen van hun knowhow en kennis door het opzetten van een Digital Workplace.

Patent
Case

Een nieuw klantenportaal voor Gevers

AXI vormde Gevers' bestaande portaal om tot een nieuw, future-proof en visueel aantrekkelijk portaal dat eenvoudig aangepast en uitgebreid kan worden.

Persoon aan pc
Case

De succesvolle digitale transformatie van de FMSB

AXI hielp de FSMB met strategisch advies (Architect), tijdens de implementatie van de nieuwe oplossing (Assist) en bij de training van het team om toekomstige uitdagingen zelfstandig te kunnen aanpakken (Assure).

BekaertDeslee
Case

BekaertDeslee op weg naar GDPR-compliancy

AXI hielp BekaertDeslee GDPR-compliant te worden tegen mei 2018.

Oudere handen in zorghanden
Case

Digital Workplace voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

AXI hielp het Vlaamse Overheidsagentschap voor Zorg en Gezondheid met het opzetten van hun efficiënte en gestroomlijnde Digital Workplace.

Kind sorteert batterijen
Case

AXI ontwikkelt customized oplossing voor Recupel Aangiftes

Recupel schakelde AXI in om een nieuwe applicatie voor hun aangifte-afdeling op maat te ontwikkelen om alle informatie en processen in te centraliseren en alle historische gegevens correct naar een nieuw database model te migreren.

Operatiezaal
Case

AXI ondersteunt Vygon met digitaal communicatieplatform

AXI ondersteunt Vygon met digitaal communicatieplatform om de interne communicatie te verbeteren en een meer cohesieve, uniforme organisatie te creëren.

Man die connecties maakt
Case

AXI biedt ABB alternatieve en toekomstgerichte referentie architectuur met een tikkeltje extra

AXI hielp ABB met hun nieuwe referentiearchitectuur en de bijbehorende technologie om de backoffice medewerkers te ondersteunen en een nieuw digitaal loket te creëren op basis van Adaptive Case Management, waardoor het ABB zijn kwalitatieve dienstverlening kan optimaliseren.

Ophaalwagen van Fostplus
Case

De geslaagde digitale transformatie van Fost Plus dankzij een future-proof IT roadmap

AXI hielp Fost Plus met het opstellen van een future-proof IT roadmap om de IT-infrastructuur te optimaliseren en moderniseren en de business en IT efficiënter op elkaar af te stemmen.

Schoolrefter
Case

Adaptive Case Management als business enabler voor AGIOn

AGIOn kon zich dankzij de AXI Adaptive Case Management oplossingn veel efficiënter en servicegerichter engageren als organisatie.

batterijen
Case

Bebat omarmt haar digitale transformatie

AXI verwezenlijkte sinds 2011 verschillende succesvolle Business Insights, Integration, Customized Solutions and Digital Workplace projecten voor Bebat.

sojavelden
Case

Alpro moderniseert hun ECM platform naar SharePoint

AXI leidde Alpro de voorbije jaren doorheen verschillende stappen en hebben met succes migratie- en maatwerkservices geleverd voor hun procesgestuurde Enterprise Content Management (ECM) -platform.

Openbaar vervoer
Case

Business Data Monitoren voor de MIVB

AXI voorzag MIVB's ticketautomaten, toegangspoortjes, valideertoestellen en voertuigen van een Business Activity Monitoring systeem om zo steeds vinger aan de pols te houden en defecten preventief aan te kunnen pakken.