AXI Customer Case Gezinsbond
22/03/2022

Gezinsbond deelt veilig en gecontroleerd ledendata met haar externe partners

De Gezinsbond wil gegevens voortaan digitaal ter beschikking stellen aan externe partijen. AXI heeft een platform opgezet waarmee de Gezinsbond dit veilig en gecontroleerd kan doen. In eerste instantie gaat het om één externe leverancier. In de nabije toekomst zullen er meerdere partijen gebruik van gaan maken. 

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van België en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en ongeacht de samenstelling van de gezinnen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De organisatie is er voor kleine en grote gezinnen, jonge en oude gezinnen, tweeouder- en eenoudergezinnen, traditionele en nieuw samengestelde gezinnen, voor ouders en grootouders, voor pleeg- of adoptieouders en mantelzorgers...

 

Met diverse activiteiten brengen zij gezinnen bij elkaar, waarbij zij ook voordelen en kortingen regelt met externe leveranciers. 

Digitale gegevensuitwisseling


Om de belangen te kunnen behartigen van de gezinnen in Vlaanderen en Brussel, werkt de Gezinsbond samen met diverse externe partijen. Om goed samen te kunnen werken, is het nodig dat zij beschikken over persoonsgegevens van de leden van de Gezinsbond. In het kader van een digitaliseringsprogramma wilde de Gezinsbond deze gegevens elektronisch uitwisselen. Om dit op een gecontroleerde en veilige manier te doen, vroeg de bond een aantal IT-bedrijven om hiervoor offerte uit te brengen. Lees hier hoe de AXI integratie experts dit project concreet hebben uitgevoerd.

 

 

Keuze voor AXI Open Source-oplossing


Om de systemen van de Gezinsbond en andere externe partners op een efficiënte en industry-standard manier met elkaar te laten praten, zijn Application Programming Interface (API’s) nodig. Cruciaal onderdeel van deze oplossing is een API Management Platform, dit platform laat toe om ontwikkelde API’s op een gecontroleerde en veilige manier beschikbaar te maken aan derden. AXI heeft Gezinsbond begeleid om een geschikt platform te vinden. De keuze viel op de open-source oplossing Gravitee.

Doorslaggevend voor deze keuze was vooral de toegankelijkheid van het Gravitee platform. Het open source model van Gravitee vergt minder investeringen dan andere platformen en is makkelijker en sneller te installeren en te configureren, wat gezien de grootte van een organisatie zoals Gezinsbond, beter past. 

 

 

Cloud-oplossing


De AXI integratie experts hebben het API Management Platform opgezet. Er werd gekozen om het platform en het beheer ervan in de cloud onder te brengen. Dit wordt dankzij deze cloud oplossing verzorgd door Gravitee zelf.

 

 

Beveiliging aan twee kanten


Om het platform goed te kunnen beveiligen en het uitwisselen van gegevens veilig te laten verlopen heeft AXI een Mutual Transport Layer Security (MTLS) opgezet. Deze wederzijdse authenticatie, oftewel tweerichtings-authenticatie, verwijst naar twee partijen die elkaar tegelijkertijd authentiseren. Daarnaast zorgt de beveiliging ervoor dat enkel de medewerkers van erkende externe partners de API’s op Gravitee kunnen aanroepen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een Developer portal. Voordat een IT organisatie gebruik kan maken van het platform, dient het bedrijf zich eerst te registreren op de developer-portal van Gravitee, onderdeel van de API management-oplossing. 
De Gezinsbond dient eerst de aanvraag goed te keuren op het platform, waarna er een API-sleutel wordt vrijgegeven. Middels deze sleutel kunnen externe partners de API’s aanroepen. 

 


Extra beveiligings-laag


Die API-sleutel dient ook ter identificatie voor wie de data aanspreekt. Het is een extra beveiligingslaag tussen de toegang tot het netwerk (gateway) en de buitenwereld. Ook hier heeft AXI MTLS toegepast. Iedere API-call wordt geregistreerd door het platform en opgeslagen in een interne database. Deze houdt bij wie de call heeft gedaan, op welk tijdstippen en welke API’s zijn geraadpleegd. Een auditlog voor GDPR-doeleinden wordt door de API’s zelf bijgehouden. 

Duidelijke meerwaarde AXI


Dankzij de geslaagde implementatie kunnen externe partners voortaan zelfstandig gegevens van de Gezinsbond inzien en wijzigen op een gecontroleerde en beveiligde manier. In de toekomst zullen nieuwe API’s ontwikkeld worden om data ook beschikbaar te maken voor andere partijen waar de Gezinsbond mee samenwerkt.

 

AXI heeft bovendien training gegeven zodat medewerkers van de bond het platform zelf van nieuwe API’s kunnen voorzien en deze ook zelf kunnen beheren. De Gezinsbond is heel tevreden over het project. Het business partnership dat AXI heeft met Gravitee bleek een groot pluspunt bij de implementatie. De directe communicatie tussen AXI en Gravitee was voor de Gezinsbond een duidelijke meerwaarde.