AXI referentie DigitalPlatformAttorneys
18/10/2019

AXI bouwde mee aan het Digital Platform for Attorneys

In opdracht van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) heeft AXI meegebouwd aan het digitaal platform voor Belgische advocaten en de beveiliging van de toegang tot het DPA-platform. 

 

 

Het Digital Platform for Attorneys sluit aan op een protocol dat in 2016 werd afgesloten tussen de Belgische minister van Justitie en de juridische beroepen om samen te werken aan de informatisering van Justitie in België. Onder de noemer DPA gingen de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) samenwerken voor alle gemeenschappelijke IT-projecten. De uitvoering van meerdere belangrijke projecten werd door de Ordes toevertrouwd aan AXI, waaronder het meebouwen aan het digitaal platform en de beveiliging ervan. 

 

 

Geüniformiseerde toegang tot alle informatie

 

DPA is een digitaal platform voor alle Belgische advocaten. Het online platform zorgt voor een beveiligde en vertrouwelijke communicatie met alle stakeholders en is geïntegreerd met overheids- en andere systemen. Zo kan de advocaat sneller en efficiënter gegevens opvragen, versturen, verwerken en opslaan.
Streefdoel is een volledig elektronische procesvoering. Mededelingen die via het DPA-platform worden verricht, hebben dezelfde rechtsgevolgen als handelingen die op de griffie worden gesteld. Advocaten kunnen vanuit hun eigen softwareapplicatie of via de DPA-portaalsite rechtstreeks toegang krijgen tot diensten en databestanden.

 

 

Beveiligde toegang

 

Om een beveiligde toegang te geven tot het DPA-platform en de gekoppelde externe databanken, werkte AXI in samenwerking met Diplad en Avocats.be een Identity Access Management oplossing uit met single-sign-on principe.

 

Een advocaat meldt zich aan op het DPA via zijn advocatenkaart. De administratieve medewerker van een advocaat kan zich via delegatie aanmelden met de elektronische identiteitskaart (eID) of itsme.be. Deze sterke authenticatiemethode garandeert dat de persoon die zich aanmeldt, is wie hij beweert te zijn. De achterliggende authentieke bron van de advocaten bevestigt of die persoon ook effectief advocaat is. Door die garanties kan de advocaat of zijn gemandateerde rechtstreeks toegang krijgen tot externe databanken met gevoelige informatie, zoals het rijksregister en het centraal bestand beslagberichten. 

 

Eenmaal aanmelden volstaat om die verschillende diensten te raadplegen via een systeem van single-sign-on. De informatie wordt uitgewisseld via een service bus die verbonden is met de applicaties van Justitie en derden. 

 

 

Toegang tot verschillende diensten

 

DPA geeft onder meer toegang tot:

 

  • DPA-Deposit: voor het neerleggen van conclusies, stukkenbundels en begeleidende brieven bij een rechtbank, alsook het versturen naar andere ontvangers (confraters en derden) in één beweging, incl. bevestiging en traceerbaarheid van de verzending bij ontvangst.
  • DPA-Box: voor een overzicht en het bewaren van alle inkomende en uitgaande berichten en transacties.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederik Riebbels