DBRC AXI
02/09/2019

DBRC zet belangrijke stap naar digitale bestuursrechtspraak in Vlaanderen

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) ondersteunt en overkoepelt drie onafhankelijke Vlaamse administratieve rechtscolleges: het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Wanneer men een betwisting indient bij DBRC, start het betreffende rechtscollege een behandeling op. De doorlooptijd van de dossiers kan variëren van enkele weken tot enkele jaren. Rechters, referendarissen en griffiemedewerkers zorgen voor de juridisch en administratief correcte afhandeling en beoordeling in de verschillende rechtscolleges.

Plan van aanpak bij DBRC

De probleemstelling 

 

  • De DBRC keek uit naar een totaaloplossing om de vaak complexe dossiers op te volgen, afgestemd op de specifieke procedures en flexibel aan te passen.

    Een andere vereiste was de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en het overtuigen van de gebruikers om vanaf het begin mee te stappen in het verhaal.

De oplossing

 

  • AXI Adaptive Case Management configureert een totaaloplossing voor digitaal werken, gebaseerd op zijn Adaptive Case Management-platform. Dit gebeurt in nauw overleg met de eindgebruikers, zoals de rechters, griffiemedewerkers en referendarissen.

    Het ‘STEFFI’-project (STandvastig en EFFIciënt) is uitgesproken klantgericht, aangezien het ACM platform gemakkelijk aan te passen is aan de specifieke behoeften en de mogelijkheid bestaat om het uitgewerkte systeem verder uit te bouwen in de toekomst.

 

Het resultaat

 

  • Evolutie van een papieren naar een digitale organisatie
  • Eén centraal dossierbeheersysteem, dat opvolging van dossiers makkelijk maakt
  • Een overheid die je beter begrijpt