AXI referentie Lantis
26/06/2019

Lantis kiest voor AXI Financials

Lantis gaat drukke tijden tegemoet met de bouw van de Oosterweelverbinding, een van de grootste en meest uitdagende infrastructuurprojecten in Europa dat de mobiliteit in en rond Antwerpen dient te verbeteren. Om de sterk groeiende organisatie en de schaalvergroting van de financiële administratie te managen en rapportages te genereren voor zowel het management als de Vlaamse overheid, besliste Lantis tot de implementatie van AXI Financials

 

 

Een stevige stap in de modernisering van de financiële processen

 

Financieel Project & Budget Controller Kris Michielsen vertelt: 'AXI verzorgt een totaaloplossing, inclusief beheer in het AXI datacenter. Doorslaggevende argumenten waren de integrale digitalisering van het proces van bestelaanvraag tot betaling, de inzet van flexibele workflows voor de goedkeuring van bestelaanvragen inclusief budgetcontrole, de e-invoice oplossing met boekhoudrobot en de geïntegreerde rapportages.'

 

Kris verduidelijkt: 'Sedert 2012 maakt Lantis deel uit van de consolidatiekring van de Vlaamse overheid. Periodiek dienen we de begrotingscijfers en de begrotingsuitvoering aan de Vlaamse overheid aan te leveren volgens het ESR rekeningstelsel (Europees Stelsel voor Nationale en Regionale Rekeningen). Deze rapportage komt bovenop de financiële rapportering waartoe we als naamloze vennootschap van publiek recht gehouden zijn. AXI biedt een volledige geïntegreerde oplossing voor de financiële processen met een bedrijfseconomische boekhouding gekoppeld aan het ESR rekeningstelsel. Door de implementatie zet Lantis een stap in de modernisering van zijn financiële processen en kunnen we binnen onze administratie een stevige tijdwinst realiseren, sneller en transparant rapporteren.'

 


 
Voor meer informatie over AXI Financials kunt u in België contact opnemen met Björn Vergaelen.