AXI referentie De Vlaamse Landmaatschappij
06/11/2018

De Vlaamse Landmaatschappij rekent op de financiële en aankoopsoftware van AXI

Binnen de Vlaamse Landmaatschappij is de financiële afdeling een echte duizendpoot, verantwoordelijk voor een achttal hoofdactiviteiten: het voeren van de boekhouding van VLM als rechtspersoon (extern verzelfstandigd agentschap en NV), de verrichtingen met betrekking tot de VLM begroting, de financiële verrichtingen, het financieel beheer van de patrimoniumgoederen, inrichtingsprojecten (ruilverkavelingscomités ...), plattelandsprojecten, lokale grondenbanken en projecten met externe financiering.

 

Om het financieel- en aankoopbeheer binnen de centrale directie, de provinciale vestigingen en de entiteiten te stroomlijnen, maakt VLM gebruik van de geïntegreerde oplossingen AXI Financials en AXI Purchase to Pay.

 

 

Meer informatie? Neem contact op met Björn Vergaelen