Waternet AXI
03/10/2018

Flexibelere processen bij Waternet dankzij AXI Adaptive Case Management

Waternet is een organisatie die altijd op zoek is naar verbeteringen: op het vlak van de eigen dienstverlening, in de samenwerking met hun partners, belangengroepen en burgers maar ook zeker in de kwaliteit van de informatievoorziening.

Adaptive Case Management (ACM) kan Waternet helpen hun processen hier op een flexibele wijze in te richten en te ondersteunen.

Plan van aanpak

De probleemstelling 

 

Waternet beseft goed dat continue alertheid noodzakelijk is zodat ze blijven voldoen aan hun gestelde doelen: veilige dijken, schoon drinkwater en een gezonde leefomgeving. Daarbij worden de werknemers geholpen door techniek (o.a. door sensoren en monitoren van gegevens). Zo streeft Waternet er naar de dienstverlening nog beter af te stemmen en voortdurend aan te passen naar de veranderen behoeften in de samenleving.

Een tijdige en juiste behandeling van meldingen en klachten vormt een belangrijke uitdaging in de dienstverlening.

De oplossing

 

Onder begeleiding van twee ervaren consultants werd een tweedaagse Value Workshop gehouden waarin een werkende oplossing voor het afhandelen van klachten werd neergezet.

De eerste dag stond in het teken van uitleggen wat Adaptive Case Management nu eigenlijk is. Daarbij werd ook duidelijk gemaakt welke rol CMMN als notatie hierin speelt. Kort na de theorie en de inzichten, is ook de business context en het werk in samenwerking met de gebruikers beschreven in de CMMN-notatie en goed neergezet.

Tijdens de tweede dag werd iteratief bijgestuurd in informatie en procesmodel, op basis van de vastgestelde en gemodelleerde case van de vorige dag.

Zoals beloofd als ‘deliverable’ kreeg Waternet een werkende oplossing voor ondersteuning en begeleiding van het klachtenproces. De oplossing werd opgemaakt op basis van een procesmodel, usecase, dataset en CMMN-model van de klachtencase.

 

Het resultaat

 

  • Het bijbrengen van de basiskennis voor ACM en aan het eind van de workshop een werkende applicatie.
  • Inzichten van deelnemer: 'Een model kan het best in samenwerking met deskundigen worden gemaakt zodat het ook daadwerkelijk hun eigen proces is.'
  • Inzichten van deelnemer: ' ACM is een mooie manier om processen te ondersteunen waarbij aanpasbaarheid en flexibiliteit belangrijke doelen zijn.'
  • Inzichten van deelnemer:  'Fouten worden voorkomen omdat deze oplossing automatisch de onderliggende gegevens kan meenemen uit andere geïntegreerde voorzieningen. Dubbele invoer van gegevens behoort tot het verleden.'