AXI referentie Raad van State Nederland
26/06/2019

Nederlandse Raad van State maakt werklast juristen inzichtelijk

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State komen jaarlijks zo'n 10.000 zaken binnen. Deze zaken dienen binnen wettelijk vastgelegde termijnen te worden afgehandeld. De door AXI ontwikkelde business intelligence oplossing maakt de werklast van de juristen en de doorstroom van de dossiers inzichtelijk. Dit laat het management toe om hierop nog beter te kunnen sturen. Als BI tool werd gekozen voor Oracle Business Intelligence.

 

 

Een instrument dat toelaat om tijdig bij te sturen

 

Om het werk van de Raad van State te ondersteunen is een modern en toegesneden ICT systeem onontbeerlijk. Voor de directie Bestuursrechtspraak is adequate managementinformatie, zoals inzicht in de werklast van juristen en de doorstroom van dossiers, een belangrijk element. 

 

De Raad van State huurde AXI - als Business Intelligence specialist - in om invulling te geven aan deze BI opdracht. 

 

Het BI project omvatte de optimalisatie van het laadproces - vanuit het bronsysteem naar het datawarehouse - en de omzetting van de tot dusver op papier rondgestuurde management rapportages naar de Oracle Business Intelligence omgeving.

 

Doordat de samenstelling en de presentatie van de managementrapportage automatisch verloopt, heeft de directie Bestuursrechtspraak direct inzicht in de werklast. 

 

 

Voor meer informatie kunt u Frederik Riebbels contacteren.