CTBG AXI referentie
28/06/2019

Het Ctgb kiest voor AXI

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) in Ede heeft AXI de opdracht gegund om een ‘Organisatiebrede Samenwerkingsomgeving’ te realiseren. De keuze voor AXI heeft plaatsgevonden na een Europese Aanbesteding waarbij ‘Best Value’ is aangetoond, zowel vanuit het product als vanuit dienstverlening. 

 

 

Het Ctgb beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat deze middelen op de markt kunnen worden gebracht. 
Doelstelling van het OBSO-project is om meer samenhang te creëren tussen de processen, applicaties en informatie. Fasegewijs vereenvoudigen we in nauw overleg met Ctgb het IT-landschap en architectuur. Onderdelen in de nieuwe structuur worden: case management voor de procesondersteuning van projectleiders en wetenschappelijke beoordelaars, een vernieuwd klantportaal voor aanvragers, een vernieuwde DMS-omgeving, intranet, medewerkersportaal, een vernieuwd relatiebeheer en een professionele ‘business intelligence’ omgeving om invulling te geven aan management informatie. 

 

De keuze voor AXI heeft plaatsgevonden na een Europese Aanbesteding waarbij ‘Best Value’ is aangetoond, zowel vanuit het product als vanuit dienstverlening. De implementatie is inmiddels gestart en we zijn er trots op dat wij dit project in samenwerking met het Ctgb mogen realiseren.

 

 

Meer informatie? Neem contact op met Dick Van Veen.