Het AXI Adaptive Case Management platform

We helpen u de digitalisering toe te passen in uw dagdagelijkse realiteit. 

Niet met eenmalige oplossingen. Wél met een holistische aanpak.

 

Eerst door uw unieke uitdagingen strategisch onder handen te nemen.

Dan door de best passende IT-oplossingen in uw organisatie te implementeren.

Afbeelding
Kenniswerkers
Image frames

Low-code applicatie ontwikkeling

 

AXI Adaptive Case Management zorgt ervoor dat u serieuze zakelijke applicaties kan ontwerpen zonder code te schrijven. Low-code ontwikkeling betekent makkelijk 85% vermindering in code, zelfs voor end-to-end applicaties die complexe, klantgerichte bedrijfsprocessen ondersteunen. Digitale transformatie kan 5 keer sneller.

axi

Best-in-class modelleren

 

Voor het modelleren van oplossingen wordt de Object Management Group – OMG standaardnotatie Case Management Model and Notation- CMMN gebruikt, beschikbaar in een eenvoudige en effectieve Add-in voor Microsoft Visio. Drag & drop, zonder codering een oplossing genereren.

axi

Start een case op met één klik

 

AXI Adaptive Case Management geeft u de mogelijkheid om een volledig functioneel case geörienteerd dashboard op te starten met één klik. Het platform is ontwikkeld met een zuivere focus op het beheren van de levenscyclus en overzichtdashboards van een case.

axi

Taakgebaseerde samenwerking

 

Cases bestaan uit complexe stromen van informatie en vereisen communicatie tussen organisatie,  klant en andere stakeholders. Samenwerking stroomlijnen tussen medewerkers met verschillende functies, kennisniveaus en verantwoordelijkheden is de sleutel, zelfs over verschillende departementen en locaties heen.

axi

Traceer activiteit

 

Kenniswerk is een mix van ad-hoc uitvoeren en plannen van taken.  De exacte opeenvolging van deze taken is echter op voorhand vaak onvoorspelbaar. Ground lion biedt de gebruikers steeds een overzicht van alle mogelijke uit te voeren acties op elk moment in een case. Bovendien wordt de evolutie van het werk mooi weergegeven in een tijdslijn, van begin tot einde.

axi

Overzicht in een oogopslag

 

AXI Adaptive Case management voorziet een overzichtelijke grafiek om de vooruitgang van de case afhandeling te capteren. Bekijk welke beschikbaar is en welke mijlpalen behaald werden. Zo is het gemakkelijk om te zien wat reeds doorlopen is, welke fasen nog actief zijn en waar de case kan naartoe evolueren. Een compleet overzicht in een oogopslag!

axi

Krachtige zoekfunctie

 

Een volledig configureerbare zoekfunctie. Doorzoek duizenden cases, documenten, data … Filter, verfijn en vind het antwoord in enkele seconden.

axi

Documentgeneratie

 

Case Management gaat vaak gepaard met het genereren van e-mails en documenten. AXI Adaptive Case Management automatiseert documentgeneratie op basis van sjablonen en merge fields. Gebruik gestructureerde case data in een handige Microsoft Word plugin en versnel uw informatie output drastisch!

axi

Automatische generatie van formulieren

 

Definieer datavelden en types, link die aan een specifieke taak en Ground lion doet de rest. Ontwerp per taak eenvoudig welke informatie moet bekeken of bewerkt worden, gaande van slechts een paar velden tot complexe formulieren met meerdere tabbladen.

Wat het AXI Adaptive Case Management platform voor u kan betekenen

Efficiënt samenwerken rond informatie

Het Adaptive Case Management platform van AXI laat overheidsmedewerkers toe om efficiënter samen te werken en de dienstverlening te optimaliseren. Omdat cases uit complexe stromen van informatie bestaan, gaat veel aandacht naar de stroomlijning van de communicatie binnen de entiteit en het beleidsdomein en met andere publieke en private partners.

Kortere doorlooptijd

Het Adaptive Case Management platform van AXI is zelflerend. De software kan zelfstandig beslissingen nemen in een case. Indien handmatige verwerking aangewezen is, kan de case behandelaar zelf de stappen en de route in het proces van de behandeling bepalen. Via een ingenieuze event processing engine wordt de case vooruitgang geautomatiseerd en wordt elke beweging getraceerd.

Flexibility by design

Het Adaptive Case Management platform van AXI biedt een flexibele en aanpasbare oplossing die mee evolueert met alle wijzigingen die in een proces en de bredere context optreden: veranderingen in de procedures en werkomgeving, in relatie met publieke en private partners, in de wetgeving, etc. Op deze manier laat het Adaptive Case Management platform van AXI toe om cases op een efficiënte manier te behandelen, ook als het verloop van het proces vooraf niet zomaar valt vast te leggen.

Inzetbaar voor elk dossiertype

Een adaptieve oplossing is essentieel om overheidspersoneel te ondersteunen bij het behandelen van verschillende soorten dossiers en het integreren van uiteenlopende informatie. Het Adaptive Case Management platform van AXI wordt succesvol ingezet voor de behandeling van subsidieaanvragen, eisen, klachten, controles, inspecties, geschillen, juridische dossiers, parlementaire vragen, etc. 

Naadloze integratie met Office 365, e-loket en backoffice

Het Adaptive Case Management platform van AXI is een bindmiddel voor informatiecentralisatie. Om het platform optimaal inzetbaar te maken, kunnen e-mails rechtstreeks vanuit MS Outlook in een dossier worden geplaatst. Documenten kunnen vanuit het Adaptive Case Management platform van AXI direct worden opgevraagd en weggeschreven in MS SharePoint. De oplossing integreert naadloos met het e-loket en wordt veilig ingepast in de bestaande ICT-omgeving.

Snel gebruiksklaar en eenvoudig aanpasbaar

De technologie is ontworpen om het dossierbeheer continu te kunnen optimaliseren. Het Adaptive Case Management platform van AXI is een low-code totaaloplossing om case management te automatiseren. Hierdoor kan de software opgeleverd worden in een tijdspanne die drie tot vier maal korter is dan andere aanbieders. Om de oplossing vlot naar wens aan te passen, werken we agile met iteratieve ontwikkelcycli.

Axi frame

Waarom het Adaptive Case Management platform van AXI gebruik maakt van de Case Management Model and Notation.

Case Management Model and Notation vormt de ruggengraat van de AXI Adaptive Case Management oplossing. CMMN is voor case management wat BPMN is voor business process management.

 

In vergelijking tot BPMM is CMMN een minder complexe notatie en een betere match om kennis intensieve processen te beschrijven. Terwijl BPMN vereist dat ieder pad expliciet gemodeleerd wordt, streeft CMNN ernaar om alle mogelijke case paden in één model te bevatten. Hierbij ligt de focus op de case, de verschillende stages en wat er kan gebeuren om het doel van de case te bereiken. De oplossing combineert dynamische procesmogelijkheden met 'supervised learning' algoritmes om inzicht te krijgen in processen.

 

Ontdek meer over Case Management Modeling & Notation