Case Management Modeling & Notation

Krijg inzicht in Adaptive Case Management als concept, in de analysemethode en in de standaardnotatie Case Management Model and Notation – CMMN.

Afbeelding
ACM webinarreeks
Image frames

Wat is Case Management Model and Notation (CMMN)?

 

CMMN is de standaardnotatie voor het modelleren van case management. Het biedt een raamwerk voor het modelleren van ‘gebeurtenis-conditie-actie’ -logica om de behoeften van kenniswerkers te ondersteunen. Het is bedoeld om operaties te beschrijven waarbij het uitvoeren van werk ad-hoc planning vereist en de volgorde van activiteiten afhangt van de informatiecontext.

Case Management Model and Notation biedt voordelen voor:

 • overheidsinstellingen met veel regelgeving, wetten, reguleringen, policies

 • organisaties die geconfronteerd worden met inefficiëntie ten gevolgde van wijzigingen in regels 

 • organisaties die veel dialogeren met externe partners, waaronder burgers en bedrijven

 • processen die per situatie sterk kunnen verschillen en een hoge mate van flexibiliteit nodig hebben

 • besluitvorming met risico-afwegingen

 • voorspelling van de juiste te ondernemen acties en potentiële business resultaten van cases

 • identificatie van onvoorziene bottlenecks

 • optimalisatie van modellen via 'case mining'.

CMMN hands-on training op uw maat

Tijdens een tweedaagse training wordt adaptive case management als concept uitgelegd. U krijgt inzicht in de analyse methode en de standaard notatie Case Management Model and Notation, kortweg CMMN. 

 

In dag 1 wordt de theorie behandeld. In dag 2 volgt de praktijk waarin 'best practices' worden gedeeld over modellering en uitvoerbaarheid in IT toepassingen. De lesgever maakt gebruik van eigen ervaringen uit projecten binnen de overheid en stemt het werkmateriaal af op uw noden en behoeften.

Inhoud van de training

Dag 1: theorie en analyse methodologie

Wat is adaptive case management 

 

 • Concept en definities 

 • Voorbeelden en oplossingen

 

 

Wat is Case Management Model and Notation - CMMN? 

 

 • Overzicht van de standaard specificatie CMMN 1.1. Gebaseerd op de officiële standaard van de Object Management Group

 • Toelichting van de belangrijkste en fundamentele karakteristieken 

 • Syntax overzicht: het begrijpen van de visuele notatie 

 • Begrijpen en toepassen van de executie semantiek (‘decorators’) 

 • Modeling best practices naar analyse- en uitvoeringsdoeleinden 

 • Inzicht in verschil en toepasbaarheid met BPMN en DMN 

 

 

Case management business analysis methodiek, gebruik makend van CMMN 

 

 • Hoe een business case analyseren 

 • Uitleg van de verschillende stappen aan de hand van praktijkvoorbeelden

 • Standaard deliverables van een analyse 

 • Het gebruik van CMMN concepten in de analyse 

Dag 2: Praktijkoefening 

Korte herhaling van dag 1 

 

 

Praktijkoefening op een fictief voorbeeld of voorbeeld naar keuze van de klant. 

 

 • Samen opbouwen van een CMMN Case Plan Model 

 • Samen opbouwen van een CMMN Case File Model 

 • Toepassen van executie logica 

 • Inzicht in hoe een IT-toepassing zou werken op basis van een CMMN model 

 

 

Ruimte om verdere inzichten te bespreken

 

 • Wat kan dit concreet betekenen voor uw organisatie? 

 • Hoe vertaalt zich dit in winstpunten voor uw organisatie? 

Praktische informatie

 • Data: op aanvraag

 • Aantal deelnemers: 5 tot 8 personen  

 • Taal: Nederlands en Engels  

 • Locatie: Gent, Willebroek, Breda of bij u op locatie of opleiding via Microsoft Teams

Axi frame