Blog ACM
07/02/2019

Wanneer heeft uw organisatie baat bij een case management oplossing?

Waarom heeft een organisatie nood aan een case management oplossing? AXI Adaptive Case Management heeft tal van voordelen. Hieronder een korte checklist opgesteld om te duiden welke dossiers, processen, en procedures het meest baat hebben bij een slimme case management automatisering.

 

 1. de procedure/het proces heeft een lange doorlooptijd
 2. er is sprake van een duidelijk start- en eindpunt
 3. men handelt rond een duidelijke set centraal verzamelde informatie
 4. kennis en ervaring van medewerkers en/of partners zijn cruciaal om taken uit te voeren en beslissingen te nemen; het is niet mogelijk om alle beslissingen zomaar te automatiseren
 5. tijdens de behandeling zijn er typisch veel uitzonderingen of mogelijkheden
  (vb.: in het geval dat gebeurtenis X tijdens stap A voorvalt, doen we mogelijk stap C en meestal stap D, maar niet altijd)
 6. ondanks het complexe procesverloop zijn er ook meerdere repetitieve of verplichte taken en fasen
 7. werk wordt typisch parallel ingepland of opgestart – bepaalde taken moet men herhalen als nieuwe informatie opduikt
 8. de volgorde waarin taken worden afgehandeld  is onvoorspelbaar – ieder dossier heeft een eigen unieke ‘levenscyclus’
 9. de termen ‘doelstellingenmijlpalenstatussen, en fasen’, kunnen gebruikt worden om deze procedure te beschrijven

 

Zijn 4 of meer van deze kenmerken van toepassing op uw proces/procedure? Neem dan zeker contact op met AXI. Wij helpen u en uw organisatie graag met de verdere uitrol van het proces.