applicatie integratie binnen de overheid met AXI API Management
15/03/2023

Applicatie integratie als business enabler voor de overheid

Integratie is vandaag meer dan ooit een business enabler

 

Waar staat u als overheidsorganisatie? 'Organisaties doen er goed aan om na te denken over hun visie en doelen,' stelt Niek Jacobsen. 'Wat wensen zij te bereiken? Is er een visie op skills, processen en technologieën?' Als Integration Architect bij AXI vertelt Niek in deze insight waarom overheidsorganisaties hier best doordacht en efficiënt mee om kunnen gaan.

Voor u verder leest ...

 

Op 28 maart 2023 organiseert AXI een online kennissessie over de meerwaarde van API Management voor de overheid. Verder op deze pagina krijgt u meer details én kunt u inschrijven.

Het integreren van backend applicaties is lange tijd als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Om te vermijden dat data bijvoorbeeld op meerdere plekken opgeslagen en dus ook gesynchroniseerd moest worden, werden integratie flows opgezet die ervoor zorgden dat data op één plaats opgeslagen kon worden en gedeeld met meerdere applicaties. Dit verhoogde de efficiëntie, verlaagde de kosten en leverde voor functionele gebruikers en het management een directe meerwaarde op.

 

Integratie zorgt ervoor dat waardevolle data terechtkomt bij uiteenlopende functiegroepen binnen dezelfde organisatie of bij partijen waar mee samengewerkt wordt, over teams en afdelingen heen

 

 

De nieuwe rol van integratie

 

'Vandaag wordt anders naar integratie gekeken,' aldus Niek Jacobsen. 'Integratie zorgt ervoor dat waardevolle data terechtkomt bij uiteenlopende functiegroepen binnen dezelfde organisatie of bij partijen waar mee samengewerkt wordt, over teams en afdelingen heen. Bovendien zorgt integratie ervoor dat organisaties efficiënter kunnen samenwerken met andere partijen, zowel interne als externe. Ook zorgt het er voor dat waardevolle data en businessfunctionaliteit als bouwsteen gebruikt kan worden voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe innovatieve applicaties.'

 

Kortom, heel wat voordelen waar functionele gebruikers en het management wel warm van worden. Integratie is vandaag dus meer dan ooit een business enabler.

'Vandaag wordt sterk gefocust op het ontsluiten van backend systemen naar de buitenwereld via standaard interfaces.'

 

Niek Jacobsen, Integration Architect bij AXI

Integratie als business enabler

 

Hoe werkt dat dan precies? 'Waar vroeger voornamelijk gekeken werd naar het onderling integreren van backend applicaties, wordt er vandaag heel sterk gefocust op het ontsluiten van die backend systemen naar de buitenwereld via standaard interfaces,' vertelt Niek Jacobsen. 'Die nemen heel dikwijls de vorm aan van REST APIs.' Voor het ontsluiten van legacy backend systemen worden vaak integratieplatforms ingezet. Dankzij hun groot aantal connectoren en uitgebreide set aan routing- en transformatiecapaciteiten kunnen deze platforms de data en functionaliteit binnen voorheen volledig afgesloten systemen beschikbaar maken voor andere (moderne) applicaties door middel van makkelijk te gebruiken REST APIs.

 

'Om integratie in te zetten als een business enabler is het dan wel noodzakelijk dat organisaties dit op een doordachte en efficiënte manier doen. Als dit aspect onvoldoende aandacht krijgt, dan riskeert de organisatie niet alleen verlies van tijd en geld, maar ook mogelijkheden om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.'

 

Schema AXI applicatie integratie

Bron: Uit State of Ecosystem and Application Integration Report (2019) van Cleo.

Het belang van een geschikte integratiestrategie

 

'Organisaties hebben behoefte aan een onderbouwde integratiestrategie. Ze doen er goed aan om na te denken over hun visie en doelen: Wat wensen zij te bereiken? Welke doelen zijn er? Is er een visie op skills, processen en technologieën om de doelen te bereiken? Wat is de maturiteit in kennis en ervaring op de diverse punten?’

 

Allemaal relevante vragen die organisaties zich zouden moeten stellen. ‘Op basis van die doelen kunnen ze daarna bepalen welke skills, processen en technologieën zij nodig hebben om die doelen te kunnen bereiken.'

Integration Maturity Assessment voor uw organisatie

 

Hoe ver organisaties ook staan in hun integratievisie, AXI kan helpen door het uitvoeren van een integratie maturity assessment. In zo’n assessment brengen we in kaart waar de organisatie staat, wat beter kan en met welke stappen er optimalisaties gerealiseerd kunnen worden. Het geeft organisaties alle informatie die zij nodig hebben om te bepalen waar zij vandaag tekortschieten. Zo kunnen zij een integratiestrategie opstellen die aangeeft in welke mensen, technologieën en processen zij moeten investeren om hun doelen te bereiken en zodoende hun visie te realiseren. Het assessment kan ook verder worden uitgebreid met een Proof of Concept vanuit een open of closed source integratieoplossing waarbij onze AXI consultants ook oplossingen vanuit het Gartner quadrant kunnen meenemen.

 

Onderstaand de stappen in een assessment die gevolgd kunnen worden:

 

  • Stap 1 - De analyse van uw huidige situatie
    Tijdens het Integration Maturity Assessment analyseert AXI uw huidige situatie en wordt het maturiteitsniveau van uw overheidsorganisatie bepaald op het vlak van o.a. Integration Architecture, Integration Governance, Integration Requirements, Integration Development, Integration Testing, Integration Management (Ops) en Integration Strategy.
  • Stap 2 - Integratie deliverable met concrete aanbevelingen
    Op basis van de analyse geven de AXI-consultants concrete aanbevelingen zodat u een hoger maturiteitsniveau voor een bepaald domein kan behalen. De meerwaarde? U kan zo een betere afstemming van de architectuur met de bedrijfsstrategie realiseren, een snellere en meer betrouwbare delivery naar productie creëren en een grotere transparantie voor de delivery van interne en externe teams verkrijgen. Bovendien zorgt het voor een vroegere risicomitigatie en defectidentificatie, een eenvoudiger system & change control management en een hoger potentieel voor hergebruik.

 

Kortom, vindt u het een hele uitdaging om nieuwe applicaties vlot en correct te integreren met uw bestaande applicaties? Ontbreekt het uw overheidsorganisatie aan medewerkers met vakkennis om een integratie vlot uit te voeren of zijn uw integraties niet kostenefficiënt en slurpen ze heel wat resources op? Dan is AXI de partner die u zoekt.

Noteer in uw agenda: 28 maart gratis online kennissessie

 

Ontdek de meerwaarde van API Management voor uw overheidsorganisatie

 

Integratie als bouwsteen voor een toekomstbestendig digitaal ecosysteem voor uw overheidsorganisatie. Ontdek tijdens deze kennissessie hoe overheidsorganisaties hun bedrijfsprocessen efficiënter kunnen maken en een gestroomlijnde digitale dienstverlening kunnen bieden dankzij een toekomstbestendige integratiestrategie.

Geschreven door Niek Jacobsen - Integration Architect bij AXI