Inkoop in 2024: efficiëntie en duurzaamheid als nieuwe norm
12/03/2024

Inkoop in 2024: efficiëntie en duurzaamheid als nieuwe norm

Anno 2024 is de rol van inkopers volop in transformatie. De focus verschuift van traditionele, operationele taken, zoals het faciliteren van het bestelproces, naar een strategische focus op algemeen kostenbesparend werken en voldoende grip hebben op het proces, en dit organisatiebreed. Focussen veranderen en nieuwe uitdagingen dienen zich aan maar welke factoren werken die transformatie nu concreet in de hand? Bruno Baets, Product Manager bij AXI, onderscheidt vier ontwikkelingen die de inkoopfunctie aan een sneltempo beïnvloeden.   

 

 

Formele inkoopprocessen: meer waarde, minder kosten 


 

Inkoopfuncties bevinden zich vandaag meer dan ooit op een druk kruispunt. Welke organisatie wordt vandaag namelijk niet geacht om zo efficiënt mogelijk om te springen met zowel het werkkapitaal, als het menselijke kapitaal? De taak van inkopers of de administratie verantwoordelijk voor inkoop wordt steeds zwaarder: er moet goedkoper gewerkt worden, goedkoper ingekocht, en de lijst met vereisten, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid, wordt steeds langer. 

 

Daarom is er meer en meer nood om op strategisch niveau te kunnen werken en formele inkoopprocessen binnen organisaties te verankeren. Zo draagt de volledige organisatie bij aan de operationele bestelprocessen en kan de inkoopfunctie zich richten op de taken die echt waarde toevoegen: het inkoopbeleid voeren, en samen met leveranciers naar succesvolle, duurzame samenwerkingen streven. En dat creëert op zijn beurt weer een positieve impact op de business, waar uiteindelijk de echte waarde zit. Kortom: gestroomlijnde inkoopprocessen en meer inzicht, laten organisaties uiteindelijk besparen en komen organisaties ten goede.  
 

4 ontwikkelingen die de transformatie binnen inkoop versnellen:  

Veranderende rol van inkoop (én inkoopsoftware)

 

In 2024 heeft de inkoopfunctie een opmerkelijke transformatie ondergaan. Waar het vroeger voornamelijk draaide om het plaatsen van bestellingen en het beheren van leveranciers, heeft inkoop en de ondersteunende software nu een veel bredere en strategischere rol binnen organisaties. Ze zijn cruciaal bij het realiseren van kostenbesparingen en bedrijfsdoelstellingen, het optimaliseren van operationele processen én het bevorderen van maatschappelijk verantwoord inkopen en innovaties.  

Focus op reële spend, efficiëntie en kostenbesparing

 

Meer en meer willen organisaties hun uitgaven nauwkeurig monitoren en beheren om inzicht te krijgen in waar en hoe hun geld besteed wordt. Dit inzicht is essentieel voor het identificeren van besparingsmogelijkheden, het vermijden van onnodige uitgaven, en het waarborgen dat elke aankoop bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Kosten besparen, een direct gevolg van effectieve spend control, gaat verder dan het simpelweg verlagen van prijzen van goederen of diensten. Het omvat het optimaliseren van inkoopprocessen, het verbeteren van de efficiëntie, het verminderen van verspilling, en het waarborgen van waarde voor de organisatie op lange termijn. Inkopers en de software die ze gebruiken, spelen daar een cruciale rol in. 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

 

Er is een groeiende nadruk op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid binnen het inkoopproces. Organisaties erkennen steeds meer de impact van hun inkoopbeslissingen op mens, milieu en maatschappij en proberen daarom verantwoorde keuzes te maken in de toeleveringsketen: werken met leveranciers die voldoen aan duurzaamheidsnormen, eerlijke werkomstandigheden garanderen, eerlijk verlonen, milieu-impact verlagen, sociaal en ethisch verantwoordelijk zijn, ...

Technologische innovaties als katalysator

 

De inkoopfunctie ondergaat een digitale transformatie, waarbij ontwikkelingen en technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning, en standaarden zoals PEPPOL worden ingezet om processen te automatiseren, data-analyse te verbeteren, en transacties veiliger te maken. Deze technologieën stellen organisaties in staat om efficiënter te werken, betere beslissingen te nemen op basis van data, en de transparantie in de supply chain te vergroten. Inkopers en de gebruikte software en technologieën fungeren vandaag echt als katalysator voor business verbeteringen. Als het inkoopproces efficiënt werkt, heeft dat immers een rechtstreekse impact op de bedrijfsvoering en de manier waarom diensten of producten geleverd worden. 

Het is duidelijk dat de inkoopfunctie binnen bedrijven transformeert en meer en meer een cruciale strategische rol vervult.  Met geavanceerde software en technologieën krijgen inkopers grip op hun proces, kunnen ze hun reële spend in kaart brengen, operationele efficiënties bevorderen en kostenoptimalisaties doorvoeren. Een must voor wie de teugels in handen wil houden!  

 

Ontdek AXI Purchase to Pay

 

 

Meer weten? Neem contact op met Bruno Baets, Product Manager bij AXI