Ontdek de voordelen van een naadloze en veilige integratie van al uw datastromen

Integratie als bouwsteen voor een toekomstbestendig digitaal ecosysteem voor uw overheidsorganisatie.

 

Om nog beter aan te sluiten op de verwachtingen en de vragen van burgers, partners en (overheids)diensten is een naadloze integratie met andere informatiesystemen cruciaal. 

 

Het beschikbaar stellen en het delen van data heeft namelijk een groot effect op uw bedrijfsprocessen en het oplossen van allerlei vraagstukken, zowel binnen uw eigen overheidsorganisatie als over de organisatiegrenzen heen. 

 

Zo bent u in staat om een gestroomlijnde digitale dienstverlening aan te bieden.

Header logo

De voordelen van een digitaal ecosysteem binnen uw overheidsorganisatie

 

Naast data uit eigen applicaties zijn bruikbare openbare datasets voor de overheid beschikbaar. De kracht bestaat erin om alle applicaties en data veilig en snel met elkaar te laten communiceren zodat u als overheidsorganisatie uw bedrijfsprocessen efficiënt kunt uitvoeren en optimale dienstverlening aan uw burgers en aan bedrijven kunt leveren.

 

Als overheidsorganisatie kunt u aan de verwachtingen van uw stakeholders voldoen door de opzet van een API-driven architectuur waarbij API’s beschikbaar worden gesteld en herbruikt kunnen worden. Zo vermindert u het aantal manuele taken en menselijke fouten en zorgt u voor een mooie samenhang tussen diverse systemen.

Het gebruik van een API-driven architectuur biedt tal van voordelen

  • medewerkers kunnen snel innovatieve oplossingen/applicaties bouwen voor partners of burgers waarmee uw overheidsiorganisatie steeds een antwoord kan bieden op bestaande en nieuwe uitdagingen.
  • het veilig en snel kunnen koppelen van data geeft uw overheidsorganisatie inzicht in sociale, economische of politieke impact.

  • het stimuleren van een betere en snellere samenwerking: via het beschikbaar stellen van API’s worden processen versneld en kunnen burgers, partners en andere overheidsorganisaties adequater geholpen worden.

De kern van de API economie

 

Overheidsorganisaties die erin slagen om hun waardevolle data op een slimme manier te verpakken zijn in staat om diverse uitdagingen sneller op te pikken.

 

Ontdek hoe u de best passende integratie strategie kunt opzetten aan de hand van een API-driven architectuur en hoe u al deze API's perfect kunt beheren via een API management platform.

 

API's    API Management Platform

Afbeelding
API-driven architectuur overheid

API-driven architectuur

API's als bouwsteen voor een digitaal ecosysteem

 

Goed onderbouwde API's in combinatie met een integratiestrategie zorgen voor efficiëntere bedrijfsprocessen en een optimale digitale dienstverlening.

 

Door het ontwikkelen van een IT-architectuur waarin alles op een geschikte manier met elkaar verbonden is, zorgt u ervoor dat uw organisatie efficiënt werkt én het vermogen heeft om zich snel aan te passen aan de steeds sneller veranderende verwachtingen van uw stakeholders.

Meer details
Afbeelding
API Management Platform voor overheidsinstellingen

API beheer

De kracht van een schaalbaar API Management Platform


API's bouwen, implementeren en aanbieden is lang niet voldoende. Het blijft een uitdaging om alle beschikbare databronnen en informatiestromen goed in kaart te brengen en toepassingen en systemen perfect met elkaar te integreren.

 

Dankzij de opzet van een API Management Platform kunt u genieten van klant-en-klare functies zoals analyse en API-documentatie, een open source oplossing voor authenticatie en autorisatie waarbij aspecten zoals betaalbaar, compleet en schaalbaar aan de orde zijn.

Meer details

Neem nu deel aan een online kennissessie

Ontdek de meerwaarde van API management voor uw overheidsorganisatie

 

Op dinsdag 28 maart van 16:00 tot 17:00 organiseren we een online kennisessie over de voordelen van een naadloze en veilige integratie van al uw datastromen.

 

Wat mag u verwachten? Dankzij zijn jarenlange ervaring vertelt Niek Jacobsen, Integration Architect bij AXI, u aan de hand van enkele interessante use cases hoe u de best passende API-architectuur kunt opzetten en kunt inpassen in uw integratielandschap en hoe u API's kunt bouwen en beheren aan de hand van een schaalbaar cloudbased API management platform.
 

Niek bespreekt de voordelen en de features van het open source API management platform Gravitee.io en het Microsoft Azure integratieplatform als de beste opties voor uw overheidsorganisatie.

Ik wens meer informatie over integratie voor mijn overheidsorganisatie