CAW Antwerpen AXI referentie
20/04/2018

CAW Antwerpen wil snel en accuraat begroten

Met de zorgspecifieke begrotingsoplossing van AXI betracht CAW Antwerpen op een eenvoudige manier toekomstige scenario’s door te rekenen en de periodieke begrotingscontroles te beheren.

 

 

Als Centrum Algemeen Welzijn telt CAW Antwerpen 60 locaties, 530 medewerkers en 265 vrijwilligers. Binnen een werkingsgebied met 28 gemeenten en één miljoen inwoners wordt gewerkt rond de thema's familiaal geweld, dak- & thuisloosheid, kinderen & jongeren, forensische hulp, relaties, psychosociaal welzijn, schuldhulpverlening, opvoeding en slachtofferhulp.

 

 

Begrotingsefficiëntie verbeteren

 

Om de werkingskosten te financieren krijgt CAW Antwerpen subsidie van de Vlaamse overheid, financiële steun van de stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, de provincie Antwerpen en Triple P. Voor de verdere uitbouw van de deelwerkingen, voor de infrastructuur en voor vernieuwende projecten is CAW Antwerpen steeds op zoek naar bijkomende financiering. In dit werkingskader is het voor CAW Antwerpen essentieel om de begrotingsefficiëntie te verbeteren.

 

 

Snel en accuraat begroten en bijsturen

 

Met de ingebruikname van de zorgspecifieke begrotingsoplossing van AXI betracht CAW Antwerpen het begrotingsproces te versnellen, de accuraatheid te verhogen, op een eenvoudige manier toekomstige scenario's door te rekenen en de periodieke begrotingscontroles te beheren. In het voorjaar van 2018 wordt de software geparametriseerd voor CAW Antwerpen. De eerste begrotingscontrole en begrotingsbijsturing wordt in mei 2018 met de AXI oplossing uitgevoerd.

 

 

Meer weten over de AXI begrotingsoplossing? Neem contact op met Mark Lambert.