AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024
23/05/2023

10 prioriteiten voor de vlotte organisatie van uw sociale verkiezingen 2024

Lunchsessie van AXI en Claeys & Engels stoomt HR professionals klaar voor sociale verkiezingen 2024 

 

Op 9 mei 2023 organiseerde AXI in samenwerking met advocatenbureau Claeys & Engels - dat een uitgebreide expertise heeft in sociale verkiezingen - een informatiesessie over de sociale verkiezingen die in België georganiseerd worden in 2024. Het opzet? HR professionals wegwijs maken in het wettelijk kader en de procedures zodat ondernemingen voorbereid de verkiezingen tegemoet kunnen gaan. We delen de belangrijkste prioriteiten.    
 

Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024

Inspirerende lunchsessie

 

Op dinsdag 9 mei 2023 zakten meer dan 50 HR professionals af naar Quartier Papier in Zaventem voor een infosessie over de organisatie van de sociale verkiezingen in België in 2024. De verkiezingsprocedure loopt 150 dagen en de eerste stappen werden intussen gezet. Om de voorbereiding en organisatie soepel te laten verlopen gaf AXI, in samenwerking met Claeys & Engels, een update die aanwezigen informeerde over de complexe regelgeving en de belangrijkste updates en prioriteiten.  

 

‘We organiseren deze sessie omdat we ervan overtuigd zijn dat HR professionals een stevige kluif hebben aan de organisatie van de sociale verkiezingen. Met deze sessie willen we organisaties op weg helpen.’, zo vertelt Nordine Demmou, Business Unit Manager bij AXI. ‘AXI wil HR teams zoveel mogelijk ondersteunen en ontzorgen.

 

Dat is ook meteen waarom AXI E-voting, voorheen Elegio, door ons wordt aangeboden. AXI E-Voting is dé digitale verkiezingssoftware voor veilig en anoniem stemmen. Het maakt de stemprocedure een pak efficiënter. Niet alleen via de infosessie, maar dus ook via AXI E-voting ondersteunen we organisaties optimaal bij de organisatie van de sociale verkiezingen.’ 

De sociale verkiezingen: 10 prioriteiten 

 

Gastspreker van dienst tijdens de infosessie was Olivier Wouters, Managing Partner bij Claeys & Engels, een advocatenbureau dat pionier is op het gebied van het wettelijk kader voor de sociale verkiezingen. Volgens Nordine Demmou de ideale partner om de sessie mee op te zetten: ‘Claeys & Engels is echt een krak op het vlak van juridisch advies over de sociale verkiezingen.’ 

 

Er werd onder andere gepraat over de cruciale dagen om actie te ondernemen, over de ontslagbescherming en over hoe mandaten verlopen. Ook werd gepraat over de procedures die gevolgd moeten worden en welke overlegorganen nodig zijn. 

AXI vat de belangrijkste to do’s van Claeys & Engels samen in een handige checklist voor de organisatie van de sociale verkiezingen 2024:
   

 1. Keuze maken: elektronisch of hybride stemmen. Maak een keuze of u al dan niet elektronisch stemmen als een mogelijkheid wil aanbieden tijdens de verkiezingen. Indien u dit wil aanbieden, kies dan voor een partner die ervaring heeft. Doe dit in overleg met de betrokkenen, zoals een vakbond, en start de onderhandelingen met een partner tijdig op. 
 2. Timing: Sociale verkiezingen in België vinden plaats om de vier jaar. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de exacte data en deadlines die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten. 
 3. Wetgeving: Informeer uzelf grondig over de geldende wetgeving met betrekking tot de sociale verkiezingen. Er zijn specifieke regels en voorschriften voor de verkiezingsprocedures, kandidaatstelling, verkiezingscampagnes, stemprocedures, … 
 4. Kieskringen en organen: België is verdeeld in verschillende kieskringen en elk bedrijf heeft een eigen ondernemingsraad (OR) en/of comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Begrijp de structuur van deze organen en zorg ervoor dat u de juiste verkiezingen organiseert op basis van de grootte en de locaties van uw bedrijf. 
 5. Kandidaatstelling: Zorg ervoor dat uw werknemers op de hoogte zijn van hun recht om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Faciliteer een transparant proces voor kandidaatstelling en zorg ervoor dat de regels worden nageleefd. 
 6. Verkiezingsprocedure: Informeer uzelf over de specifieke procedures voor de verkiezingen, zoals de duur van de verkiezingsperiode, de manier van stemmen (bv. elektronisch of via geheime stemming), en de regels met betrekking tot kiezerslijsten en stemopneming. 
 7. Communicatie: Zorg voor duidelijke en tijdige communicatie naar alle werknemers over de sociale verkiezingen. Informeer hen over de data, procedures, kandidaatstelling en hoe ze kunnen stemmen. Communiceer ook de rol en de voordelen van de OR en/of CPBW. 
 8. Samenwerking met vakbonden: Werk samen met de vakbonden die vertegenwoordigd zijn in je bedrijf. Houd contact met de vakbondsvertegenwoordigers en overleg met hen over de organisatie van de verkiezingen. Ze kunnen belangrijke informatie en ondersteuning bieden. 
 9. Opleiding en ondersteuning: Zorg voor voldoende opleiding en ondersteuning voor de betrokken partijen, zoals verkiezingsfunctionarissen, kandidaten en werknemers. Ze moeten goed op de hoogte zijn van de procedures en regels om een eerlijk en transparant verkiezingsproces te waarborgen. 
 10. Nazorg: Na de verkiezingen is het belangrijk om de gekozen vertegenwoordigers en de organen effectief te laten functioneren. Zorg voor een soepele overgang en ondersteun de nieuwe OR- en/of CPBW-leden bij hun taken. 

Wil u meer informatie over het juridische luik?  

 

Neem contact op met Olivier Wouters - Advocaat-Vennoot - e-mail: olivier.wouters@claeysengels.be  - tel.: +32 2 761 46 24  

Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024

AXI E-voting (voorheen Elegio), uw partner bij de sociale verkiezingen 


AXI E-voting is de digitale kiesoplossing die uw organisatie en uw medewerkers de meest efficiënte ondersteuning biedt tijdens de organisatie van de sociale verkiezingen. In 2018 werd Elegio overgenomen door AXI en in 2020 kreeg het de naam  AXI E-voting.  Een nieuwe naam maar nog steeds dezelfde krachtige digitale stemoplossing en dienstverlening. 

De voordelen van AXI E-voting op een rijtje

 

 • De enige Belgische stemoplossing die ontwikkeld werd voor de sociale verkiezingen in België 
 • De enige stemoplossing op de markt die anonimiteit kan garanderen. 
 • Een succesgraad van 100%. De oplossing heeft zijn nut helemaal bewezen bij de vorige sociale verkiezingen.  
 • De digitale stemoplossing van AXI wordt ondersteund door alle nationale vakbonden. 
 • Met AXI E-voting kunt u medewerkers laten stemmen vanop de eigen werkplek, via een ingericht stembureau of op een hybride manier. 

Sociale verkiezingen 2024 in het kort 

 

De sociale verkiezingen worden elke 4 jaar in België georganiseerd bij organisaties met meer dan 50 werknemers. Tijdens de sociale verkiezingen kiezen werknemers vertegenwoordigers om hun belangen te behartigen binnen de organisatie.  Deze verkiezingen zijn belangrijk omdat ze de democratische inspraak van werknemers bevorderen en een platform bieden voor overleg en sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers. De verkozen vertegenwoordigers spelen een cruciale rol bij het verdedigen van de belangen van werknemers en bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en sociale kwesties binnen de onderneming. De sociale verkiezingen zijn een belangrijk instrument voor werknemersparticipatie en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024
Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024
Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024
Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024
Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024
Afbeelding
AXI en Claeys & Engels - Sociale Verkiezingen 2024

‘Ik kijk alvast terug op een geslaagde informatiesessie’, zo vertelt Nordine Demmou. ‘Er hing een gemoedelijke sfeer en er werd duchtig ervaring uitgewisseld tussen de aanwezigen. Daarnaast vond ik de inhoud zéér sterk’.  

 

Meer informatie 

De infosessie gemist? Op zoek naar ondersteuning bij het elektronisch opzetten van de sociale verkiezingen?  

 

Neem een kijkje op onze webpagina of contacteer Nordine Demmou.