Om beleids- en uitvoeringsdoelen te realiseren binnen het sociaal domein heeft iedere gemeente behoefte aan passende informatievoorziening. Vaak zijn gemeenten niet in de mogelijkheid om juiste, relevante of volledige informatie te leveren aan de interne en externe belanghebbenden. Dit kan leiden tot onjuiste of niet tijdige hulp en dienstverlening, budgetoverschrijdingen of cliënten die onnodig herhaaldelijk een beroep doen op een voorziening binnen het sociaal domein.

Veelgestelde beleids- en uitvoeringsvragen zijn:

  • Hoeveel zorg en wat voor type zorgproducten dient u als gemeente in te kopen? Tegen welke tarieven? Welke tarieven zijn marktconform? Welke zorgpopulatie zou u mogen hebben op basis van de huidige en toekomstige populatie en welke demografische factoren spelen een rol?
  • Aan welke knoppen kunt u draaien om echt grip te krijgen op de zorgkosten? Dit in het licht van krimpende budgetten en/of financiële tegenvallers.
  • Hoe verkrijgt u goede bestuursrapportage om een correcte verantwoording af te leggen aan de Raad en het College over de zorgkosten? 
  • Welke parameters dient u op te nemen in de registratiesystemen om de beleidseffecten te kunnen meten?

 
Tijdens de round-table 'Informatievoorziening sociaal domein' kunt u van gedachten wisselen met collega's uit Noord-Brabantse gemeenten.

Om praktische antwoorden te vinden op bovenstaande vraagstukken en ervaringen met elkaar te delen, nodigen de bedrijven AXI en Van Dam & Oosterbaan u graag uit voor een round-table op kantoor van AXI in Breda. 

Op basis van onze ervaringen bij meer dan 20 gemeenten in het sociaal domein hebben we de informatiebehoeften verwerkt in data analyses en een praktisch dashboard. We willen graag toetsen of de uitgewerkte business intelligence oplossing uw gemeente in staat stelt om de informatievraagstukken binnen het sociaal domein op te lossen en correct te sturen op beleid en uitvoering.

De gastheren zijn Ernstjan Van Dam (VDO) en Koen Laurijsen (AXI)
 
Deze round table is een gezamenljk initiatief van AXI en Van Dam & Oosterbaan.

Interesse? Meld u hier aan

Praktische informatie

Datum: 
woensdag 22/05/2019
Doelgroep: 
Beleidsmedewerkers uit de gemeentelijke overheid in Nederland
Locatie: 
AXI bv - Stadionstraat 27 - 4815 NC Breda
Prijs: 
kosteloos
Uurregeling: 
13:30 tot 16:30
Praktisch: 
Ontvangst vanaf 13:30 - Duur round table: 14:00 - 16:30. Aansluitend borrel
Voor info: 

bel 076 572 55 00 of mail naar koen.laurijsen@axi.nl