AXI PUB Lunch & Learn
2 dec

Lunch & Learn - Krachtenbundeling in de digitale overheid

Via MS Teams

, Online, Nederland

Tijdens deze lunch and learn willen we met medewerkers van Nederlandse overheidsorganisaties ervaringen en kennis delen over hoe zij hun krachten kunnen bundelen om, op eigen wijze, vorm te geven aan de digitale transformatie.

 

Datum: donderdag 2 december 2021

 

Tijd: 10:00 - 14:00 - inclusief lunch en netwerkbijeenkomst vanaf 13:00

 

Hoe dit online event volgen:

U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin een link om de sessie bij te wonen. Na uw aanmelding ontvangt u separaat een e-mail met link om via MS Teams de kennissessie bij te wonen.

 

Doelgroep: CIO, IT Manager, BI Manager en Informatiearchitect/adviseur uit de publieke sector.

 

Deelnamekosten: Als medewerker in de publieke sector kunt u kosteloos deelnemen

 

Vragen of aanvullende info


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dick Van Veen via +31 6 53640553
Koen Laurijsen via +31 6 295 27 181

De transformatie van een goed digitaal fundament naar een samenwerkingsomgeving

 

We leven in een netwerkmaatschappij waarin de burger hoge verwachtingen stelt aan de overheid. Dat vraagt om een vlotte samenwerking en uitwisseling van informatie tussen zowel ambtenaren als burgers, ondernemingen en (belangen)groepen.

 

De overheid van de toekomst is een netwerk van samenwerkingsverbanden in allerlei vormen en samenstellingen.

 

Vanuit AXI zien we binnen overheidsorganisaties veel vragen ontstaan, worden marktconsultaties opgestart én is er duidelijk behoefte om niet alleen kennis, maar vóóral ook praktijkervaringen te delen.

 

Daarom organiseert AXI voor u deze ‘Lunch & Learn’.

De Lunch & Learn agenda ziet er als volgt uit

Welkom
09:30 - 10:00

Welkom

 

Ontvangst met koffie & thee

Michel Petrusma AXI
10:00 - 10:15

Welkom & introductie door AXI

 

Michel Petrusma, Sales Directeur Nederland bij AXI, verwelkomt u graag op deze lunch & learn waar u - na een korte introductie over AXI - leert van interessante klantverhalen bij andere overheidsorganisaties.

Michel Petrusma
Sales Directeur Nederland bij AXI
CTGB
10:15 - 10:45

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden deelt haar ervaringen met u

 

Marc van Outersterp, Adviseur Informatiemanagement bij Ctgb, deelt samen met Gerard den Heyer, projectmanager bij Ctgb, zijn ervaringen over hoe de organisatie haar medewerkers maximaal ondersteunt via AXI Adaptive Case Management en het M365 samenwerkingsplatform met o.a. SharePoint om efficiënter samen te werken, met interne en externe partijen.

 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria of gewasbeschermingsmiddelen en biociden – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu én of ze werkzaam zijn.

Marc van Outersterp en Gerard den Heyer
Adviseur Informatiemanagement en Projectmanager CTGB
KCB
10:45 - 11:15

Het Kwaliteits Controle Bureau deelt haar ervaringen met u

 

Martin Waasdorp, Hoofd ICT en Statistiek bij Kwaliteits Controle Bureau vertelt u samen met zijn collega Fred van Vliet, Projectmanager bij Kwaliteits Controle Bureau, hoe met de ontwikkeling van een mobiele inspectieapplicatie, inclusief back-office omgeving in Microsoft Azure, alle inspecteurs voortaan efficiënter inspecties kunnen uitvoeren en inspectiedossiers beter kunnen beheren.

 

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) is een onpartijdige en onafhankelijke inspectie-instelling die als kerntaak heeft om import- en exportzendingen van plantaardige producten (o.a. groenten, fruit, snijbloemen, potplanten, soja, koffie, verpakkingshout en machines met grondaanhang) te inspecteren.

Martin Waasdorp en Fred van Vliet
Hoofd ICT en Projectmanager KCB
Koen Laurijsen AXI
11:15 - 11:30

Groepsgesprek

 

Koen Laurijsen, Sectormanager Public bij AXI, begeleidt de groepsdiscussie op basis van een aantal stellingen, waaronder leasons learned van een goed digitaal fundament.

Koen Laurijsen
Sectormanager Public NL bij AXI
break
11:30 - 11:50

Koffiepauze

 

We nemen even de tijd voor een korte pauze met een koffie of thee en iets lekkers erbij.

RIVIM
11:50 - 12:10

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deelt haar ervaringen met u

 

Nico-Dirk van Loo, Projectmanager bij het RIVM, vertelt u over de voordelen van ketensamenwerking tussen het RIVM, de Nederlandse provincies en 2 ministeries in de IT ondersteuning van de stikstofproblematiek.

 

In dit project zit er naast juridische en beleidsmatige uitdagingen ook heel veel potentie voor efficiëntere samenwerking.

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een Nederlands kennis- en onderzoeksinstituut dat zich inzet voor de bevordering van de volksgezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving.

Nico-Dirk van Loo
Projectmanager AERIUS Instrumentarium bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Thomas Michem AXI
12:10 - 12:30

Als overheidsorganisatie meer inzicht halen uit uw data dankzij data-driven apps


Thomas Michem, Data Architect bij AXI, vertelt hoe u als overheidsorganisatie meer waarde kunt halen uit uw data met gebruik van dashboards, voorspellingen en simulatietools.

 

Thomas geeft aan hoe u dankzij het gebruik van tools zoals Power BI, R & Python nauwkeurige voorspellingen en simulaties kunt doen op basis van uw data. Hij illustreert dit aan de hand van concrete data projecten bij enkele Belgische overheidsorganisaties: de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Het Vlaams Energieagentschap en het Departement Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse Overheid.

Thomas Michem
Data Architect, Unit Manager Analytics & Insights bij AXI
Sebastiaan Mindreau
12:30 - 13:00

Hoe stimuleert u innovatie binnen uw organisatie?

 

Recent zette de Vlaamse zorgorganisatie i-mens een dataproject op samen met data analisten van AXI. Om de concrete behoefte goed te analyseren organiseerden AXI en i-mens vooraf een ideathon, een brainstormsessie met een klein multidisciplinair team waarbij AXI de rol van scheidsrechter en neutrale spelverdeler op zich nam.

 

Sebastiaan Mindreau, Digital Innovation Manager bij AXI, vertelt u graag over dit mooi voorbeeld van design thinking en business modeling waarbij de resultaten meer dan bevredigend waren.

Sebastiaan Mindreau
Digital Innovation Manager bij AXI
networking
13:00 - 14:00

Lunch & Networking

 

Het is tijd voor een gezellige lunch waar er nadien ook ruim de gelegenheid is om met elkaar van gedachten te wisselen.

AXI get it right logo