AXI is partner van Vlerick Business School
09/06/2020

Vlerick & AXI onderzoek 'vested leadership' binnen de overheid

Vanuit het Vlerick Prime Foundation Partnership met AXI werd begin 2020 gestart met een onderzoek naar 'de kracht van ecosysteem denken in de overheid'. Lees hier alle details.

 

 

Het fundamentele belang van sterke ecosystemen en vested leadership in de context van business continuïteit en duurzame transformatie

 

Vested leaders zijn meesters in het bijeenbrengen van alle componenten binnen het ecosysteem en om een organisatie – als geheel – om te vormen tot digitale winnaars. Ze vormen de ontbrekende schakel om de digitale transformaties binnen de publieke sector in een hogere versnelling te brengen.

 

Hoe kunnen we duurzame vested leadership methodes opbouwen om de organisatie als een goed geoliede machine op weg te helpen naar een geslaagde digitale transformatie? Hoe kunnen we deze methodes duurzaam verankeren in de organisatie? Hoe houden we rekening met agile benaderingen, processen en organisatorische structuren? Hoe overwinnen we obstakels op weg naar verandering en hoe zorgen we ervoor dat we de juiste benefits realiseren tijdens de transformatie journey?
 

Publieke organisaties en zorginstellingen schakelen reeds enige tijd een versnelling hoger in de digitale transformatie en hebben dan ook nood aan een nieuw en verbeterd digitaal leiderschap om op het wensbare, innovatieve niveau te raken. Uitdagingen afkomstig van burgers, technologische vooruitgang, budgetbeperkingen, etc. nemen toe en vereisen een adequaat antwoord van leidinggevenden in de publieke sector om als overheid nog meer waarde te kunnen creëren. Een bijkomende uitdaging hierbij kwam er midden maart, aan het begin van de Covid-19 crisis. Deze uitdagende periode kunnen we beschouwen als een accelerator van een aantal trends die zich reeds lang daarvoor manifesteerden.

 

 

Inspirerende succesverhalen binnen de overheid en zorginstellingen

 

Vanuit het Vlerick Prime Foundation Partnership met AXI werd begin 2020 gestart met een onderzoek naar 'vested leadership' binnen de overheid. Midden maart stond er een workshop gepland om met een beperkte groep elkaar te challengen en inspireren rond digitale initiatieven en uitdagingen binnen de overheid. Deze workshop kon helaas niet doorgaan vanwege de nationale veiligheidsmaatregelen en dus gingen we op zoek naar een alternatief om dit prangende onderwerp actueel te houden.
 

De overheid bevond zich samen met de zorginstellingen in het oog van de storm. Burgers en bedrijven doen nu enerzijds meer dan ooit een beroep op de overheid voor ondersteuning, diensteverlening en informatiewinning. Anderzijds zijn de ups-en-downs in de aanpak van de crisis door de overheid niemand ontgaan en kwam er uit alle hoeken kritiek op de communicatie rond de crisis en de maatregelen.
 

We vingen daarnaast ook bemoedigende signalen op de voorbije maanden vanuit de overheid maar ook vanuit de zorgsector. Op basis hiervan willen we dan ook op zoek gaan naar lessons learned, best practices en how to's voor de toekomst. Hieruit groeide dan ook het idee om dit samen onder de loep te nemen in de vorm van een debat met AXI en Vlerick én een externe partij. We zijn dan ook verheugd om Dorien Vandormael, Strategic Manager Innovation @ i-mens als gastspreker tijdens het debat te mogen verwelkomen.

 

Dit debat ging door op dinsdag 23 juni 2020 in de vorm van een live broadcasting vanuit de kantoren van LoQutus.

 

Lees hier hoe het debat is verlopen:

Lees hier het eerste deel van de write-up van het debat.

Lees hier het tweede deel van de write-up van het debat.

 

 

Geschreven door Joachim Van den Bergh, Senior Researcher bij Vlerick Business School en Pedro Meuleman, Digital Transformation Architect bij AXI

Stuur ons uw reactie


We laten ons graag inspireren