Budgeting software voor zorginstellingen

AXI Health Budgeting. De begrotingsoplossing voor zorginstellingen

Met AXI Health Budgeting bieden we u een snel inzetbaar alternatief voor de klassieke, arbeidsintensieve MS Excel aanpak. AXI Health Budgeting is een zorgspecifieke oplossing voor de Nederlandse en Belgische zorgsector. De focus ligt op de opstelling van prognoses, de opstelling van deelbudgetten door zelfsturende afdelingen, het verwerven van controle over het volledige begrotingsproces en budgetmonitoring door de Raad van Bestuur, de afdeling Planning & Control en de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Met onze oplossing kunt u snel en flexibel inspelen op veranderingen in de zorgfinanciering en de zorgvraag. 

Begroten met Excel is achterhaald

Begroten met Excel lijkt eenvoudig. De oplossing is laagdrempelig en 'kan alles'. Er zijn echter nadelen aan het begroten met Excel. Het heen en weer mailen van de spreadsheet templates naar de budgethouders en het samenvoegen van de opgestelde deelbudgetten is een tijdrovend proces. Zeker omdat er tijdens de begrotingscyclus meerdere iteraties van de begroting worden opgesteld waarbij best case en worst case scenario's met elkaar worden vergeleken. Bovendien is begroten met Excel foutgevoelig. Een foutje is snel gebeurd en wat als de medewerkers die de macro's schreef uw organisatie verlaat?

Redenen genoeg om kennis te maken met AXI Health Budgeting: een echte begrotingsoplossing die specifiek is ontwikkeld voor de zorgsector. 

Controle over het volledige begrotingsproces

Met AXI Health Budgeting kunt u de voortgang van het begrotingsproces goed monitoren, ook als er veel mensen betrokken zijn bij de opstelling van de begroting. Iedere gebruiker van de AXI oplossing is in één versie van de waarheid aan het werk.  Bovendien is de software voorzien van een flexibel inrichtbare workflow module. Deze laat medewerkers van Planning & Control toe om taken op te zetten en toe te wijzen aan de juiste persoon. Als medewerker binnen Planning & Control kunt u de actuele voortgang raadplegen, budgethouders vragen om wijzigingen door te voeren aan een ingediende begroting en nog zoveel meer. 

Met AXI Health Budgeting kunt u sneller en accurater begroten

De doorlooptijd van het begrotingsproces met de helft verkorten? De foutkans met 75% verminderen? Om deze doelstellingen te realiseren, bieden we zelfsturende teams, zorgmanagers, medewerkers Planning & Control, business controlers en leden Raad van Bestuur een uniforme werkwijze aan. Met gebruik van een uitgebreide set hulpmiddelen om het volledige begrotingsproces te beheren, te faciliteren, te sturen en te kaderen. Het resultaat is een accurate begroting die gebaseerd is op de meest actuele cijfers uit de gekoppelde deelbudgetten: productie, personeel en financieel.

'Na een kort voortraject konden wij ons in de standaard functionaliteit van de AXI begrotingsoplossing goed vinden. Dit heeft geresulteerd in een korte implementatie zonder uitloop in tijd en kosten.'

Stefan de Kort, directeur finance & control bij GGZ Oost-Brabant

Lees meer

Opvallende kenmerken van AXI Healthcare Budgeting

Ondersteuning van alle financieringsstromen en speciale begrotingswensen

Als begrotingsoplossing voor de zorgsector biedt AXI Health Budgeting flexibele inrichtingsmogelijkheden met betrekking tot de financieringsstromen, zorgproducten en formatie. Tevens ondersteunt de oplossing specifieke begrotingswensen zoals kaderstelling, doorbelastingen, seizoenspatronen, kostenbudget en resourceplanning.

Eenvoudige koppeling met meerdere bronsystemen

Om tijd te winnen en fouten te voorkomen, kunt u opteren voor een rechtstreekse koppeling van AXI Health Budgeting met één of meerdere bronsystemen zoals: financiële pakketten, HRM toepassingen, zorg- en productiesoftware. Dit laat budgethouders toe om de historische financiële, productie- en personeelsdata als basis te gebruiken voor het opstellen van een nieuwe begroting en het maken van vergelijkingen door middel van rapportages.

Automatische consolidatie van alle data

De AXI oplossing speelt in op de trend waarbij de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de begroting in belangrijke mate verschuift naar de afdelingen. Hiertoe reikt het systeem hulpmiddelen aan om de opstelling van deelbudgetten te faciliteren. De data van alle budgethouders wordt automatisch geconsolideerd waardoor Planning & Control het volledige begrotingsproces kan sturen en kaderen. 

Focus op analyse en bijsturing

Alles is er op gericht om de nauwkeurigheid van de begroting te vergroten. Door tijdrovende operaties te automatiseren, kunt u meer tijd spenderen aan analyses en scenarioplanning. We bieden een intuïtieve rapportage- en analytics oplossing aan met online opvragingen, budgetrapportages, multidimensionele analyses met drill-downmogelijkheden en scenario vergelijkingen. Inclusief terugkoppeling naar de bronsystemen of het datawarehouse. In de loop van het jaar kunt u de budgetten flexibel aanpassen aan de wijzigende businessomgeving. Bijvoorbeeld bij gewijzigde organisatiestructuur, nieuwe zorgproducten of nieuwe doorbelastingen.

Controlespoor bij iedere wijziging

Als moderne begrotingsoplossing is AXI Health Budgeting voorzien van een audit trail functie. Deze functie maakt wijzigingen van de eindgebruikers, zoals een waardeaanpassing, inzichtelijk. Op deze manier worden discussies vermeden en is elke bron van een aanpassing traceerbaar.
 

Eenvoudige onboarding

De geïntegreerde online help en de web based helpdesk maken onboarding van nieuwe gebruikers eenvoudig. Via e-learning en webinars spijkeren we de kennis bij en leggen we haarfijn uit hoe u meerwaarde creëert met nieuwe functionaliteiten. Voor de inrichting van het systeem kunt u rekenen op de expertise van onze consultants. Bovendien werkt de software uitermate intuïtief. 

Snel aangepast aan nieuwe gebruikerswensen

In samenspraak met onze klanten bouwen we continu verder aan de oplossing. Via gebruikersbijeenkomsten en ons communicatieplatform verkrijgt u inspraak in de roadmap en kunt u met ideeën komen. Doordat AXI de ontwikkelaar is van AXI Health Budgeting, waarborgen we een korte time-to-market. Wijzigingen in de regelgeving en nieuwe financieringsvormen worden direct opgepikt. 

Cloud-first design

AXI Health Budgeting is gebouwd met gebruik van de nieuwste technologie. Technologie die Software-as-a-Service applicaties onderbouwt met maximale robuustheid, flexibiliteit en veiligheid. De oplossing wordt gehost in de Belgische en Nederlandse datacenters van AXI. Met gebruik van hoogperformante technologie en 24 op 7 service level agreements. De opstart kan in enkele weken worden afgerond. Maandelijks wordt de afgesproken kost per gebruiker aangerekend. 

'We kozen voor de begrotingsoplossing van AXI omdat hun medewerkers kennis hebben van het vakgebied binnen de zorgsector.'

Leon Vooght, concern controller bij Stichting Elisabeth

Lees meer

Een resultaatgerichte service aanpak
Met onze services helpen wij uw organisatie maximaal: van proof of concept, analyse, advies en opstart over training, support, functioneel applicatiebeheer tot en met optimalisatie services. We hebben een nuchtere kijk op de zaken. Klanten ervaren onze consultants als deskundige vakgenoten met grondige ervaring binnen de zorgsector. Uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Quelsa uitvoert, blijkt duidelijk dat we gaan voor 'de extra mile'.
Advies en fit-gap analyse

In deze fase kijken we samen naar uw bedrijfssituatie. Aan de hand van uw business verwachtingen bepalen we de oplossingsrichting. Veel aandacht gaat naar de effectiviteit en het zo Lean mogelijk maken van de begrotingsprocessen. Het resultaat van de analyse is de blauwdruk van uw oplossing.
 

Test begeleiding

Vertrekkend vanuit een duidelijk zicht op de business verwachtingen, begeleidt de AXI consultant de testfase. Via testscenario's, begeleiding van de functionele testen en de gebruikers acceptatie testen, zorgt de consultant ervoor dat de AXI Health Budgeting oplossing optimaal aansluit bij de verwachtingen.

Data integratie

Correcte data is essentieel om het nieuwe AXI Health Budgeting systeem in gebruik te nemen.  Alvorens de data op te laden, zorgen onze consultants voor de nodige dataconversies. 

Implementatie

Tijdens deze fase zorgen we voor een 'perfect fit' inrichting van de AXI Health Budgeting oplossing. De blauwdruk van uw oplossing is leidend, maar niet alles bepalend. Onze consultants hebben aandacht voor optimalisatie en extra efficiëntie. Waar nodig worden verdere aanpassingen aangebracht aan de opzet van het systeem.

Training

In het kader van change management bieden we nieuwe eindgebruikers en key-users tal van opleidingsmogelijkheden aan: in-house, bij AXI, op externe locatie en online. Ook na de ingebruikname van AXI Health Budgeting zorgen we ervoor dat de kennis en het gebruik van de software op peil blijft. Handige opleidingssets helpen om het maximale uit onze oplossing te halen.

Support en servicedesk

Omdat de continuïteit van de AXI Health Budgeting oplossing centraal staat, garanderen onze service level agreements de uptime van uw oplossing. Onze service teams beschikken over een totaal overzicht van uw systeem, wat toelaat om kordaat actie te ondernemen indien u toch problemen zou ervaren in het gebruik van de Software-as-a-Service oplossing. 

Functioneel applicatiebeheer

Indien gewenst, kunt u beroep doen op een AXI consultant voor het functionaal applicatiebeheer. De consultant zorgt ervoor dat de inrichting van de AXI software afgestemd is op de binnen uw organisatie geldende procedures.

Optimalisatie

We geven advies hoe u de procesuitvoering kunt verbeteren. Optimalisatie kan door fine-tuning van de oplossing of door het in gebruik nemen van aanvullende functionaliteiten. Naargelang uw keuze wordt de fine-tuning uitgevoerd door een key-user binnen uw organisatie of door een AXI consultant.

Meer weten?