Financiële Software

Als financial professional heeft u recht op de modernste financiële software

De nieuwe financiële software van AXI focust op een goede beheersing van de administratieve processen en effectief financieel management. We zetten in op maximale informatisering van de financiële processen, procesoptimalisatie, rapportage, real-time analyse en voorspellende inzichten. Met gebruik van moderne hulpmiddelen zoals dynamic workflows, robotic accounting en embedded analytics. Vooral voor organisaties in de overheid, de semi-overheid, de zorgsector en de retail biedt de Software-as-a-Service oplossing AXI Financials stevige voordelen.

Financieel management en innovatie? Leuk Werken?

Doordat de boekhoudkundige regels door de overheid opgelegd zijn, lijken financiële softwareoplossingen stil te staan in de tijd. Voor AXI reden genoeg om een 'next gen' financiële software uit te werken en op de markt te brengen. Financiële software voor het digitale tijdperk: gebouwd voor de cloud, rol gebaseerd, mobile-enabled en boordevol analytics mogelijkheden.

Ons ultiem streven? No-hands accounting zodat u zich kunt focussen op de sturing

No-hands accounting opdat u zich, als lid van het finance team, kunt focussen op de sturing van uw organisatie. Om deze sturende rol goed te kunnen invullen, halen we manuele taken weg bij uw finance team. We helpen u om processen zo Lean mogelijk te maken. We zorgen ervoor dat u de juiste informatie altijd en direct beschikbaar heeft om beter te kunnen sturen. 

Intuïtief werken is de nieuwe standaard

Vandaag verwacht u - terecht - dat financieel boekhoudkundige software even makkelijk in gebruik is als een app op uw smartphone. AXI Financials maakt het nieuwe gebruikers echt gemakkelijk. Geen complexe onboarding. Wel eenvoud. Op scherm tonen wat echt nodig is om uw taak uit te voeren. Niet meer, niet minder. We hebben hier goed over nagedacht en stevig geïnvesteerd in een doelgericht UX design, verpakt in een mooi ontwerp. Dat verfrissende design koppelen we aan stevige functionaliteiten. Dit is ons handelsmerk. We bieden grondig uitgewerkte functionaliteiten aan. Standaard. Flexibel. Aangepast aan de sector waarin u werkt. 

Niet te veel achteruitkijken. Vooral vooruitkijken.

Onze oplossing gaat verder dan de basisfunctionaliteiten zoals boekhouding, factuurbeheer, cost accounting, control en audit. Hoewel we, net als u, deze processen en activiteiten essentieel vinden, hebben we er voor gezorgd dat u minder aandacht dient te besteden aan de financiële processen. Met AXI Financials kunt u uw rol vervullen als strategisch adviseur. Met de inzet van embedded analytics in de financiële software krijgt u de mogelijkheid om de grote hoeveelheid aan data te vertalen naar bruikbare sturingsinformatie. Zonder dat u hulp nodig heeft van een BI specialist.

De nieuwste functionaliteiten. At your fingertips.

AXI Financials is niet zomaar een cloud applicatie. Onze oplossing is een echte Software-as-a-Service oplossing. We blijven continu innoveren en verbeteren. Via het zogenaamde continuous delivery principe, verrijken we het financiële softwarepakket continu. Net zoals dit gebeurt met uw smartphone apps. Zo werkt u altijd met de recentste versie. Innovaties en nieuwe functionaliteiten ontwikkelen we agile. Automatische en diepgaande testscripts worden gebruikt om risico's op fouten te voorkomen. Kortom, u kunt altijd genieten van de nieuwste functionaliteiten. Zonder dure en tijdrovende upgrades.

Boekhoudrobots aan het werk

Robot accounting. Een droom? Om het factuurverwerkingsproces te versnellen, zorgt de robot ervoor dat de inkomende facturen automatisch op de juiste code in de boekhouding verwerkt worden. De business rules die de robot gebruikt, zijn eenvoudig in te richten. Het resultaat: kwaliteitsverhoging, korte doorlooptijd en kostenbesparing. 

Ingebakken analytics functionaliteiten

Data in begrijpbare vorm aanreiken? Data direct analyseren? Om de besluitvormingsprocessen te versnellen, plaatsen we data en inzichten daar waar de gebruiker daadwerkelijk aan het werk is. Vanuit de schermapplicaties bekijkt u de kpi's, krijgt u alerts, maakt u reports aan, zoomt u in tot op detailniveau, bekijkt u trends en voert u wat-als analyses uit. Handig, dankzij onze embedded analytics en reporting omgeving.

Action oriented werken

Maximale digitalisering van de financieel administratieve processen. Dit is een game changer. Met AXI Financials verliest u geen tijd aan manuele handelingen. U gaat voor management-by-exception, actie nemen op basis van automatische alerts en monitoring in real-time. Proactief en in control. De applicatieomgeving is role-based inrichtbaar waarbij iedere gebruiker via zijn dashboard toegang krijgt tot de taken, de functionaliteiten en de data die hij nodig heeft. Kortom: user centric, gebaseerd op zijn of haar rol. 

Aandacht voor optimalisatie en audit

De financieel administratieve processen efficiënter inrichten en effectiever maken? Een controlekader creëren? AXI biedt gebruiksklare sjablonen voor het modelleren en stroomlijnen van de processen, gebaseerd op fasen en taken van het proces. Conform de bedrijfsrichtlijnen. Voor de beoordeling en goedkeuring van taken reiken we best practices aan. Voortgangsrapporten bieden inzicht in de effectiviteit van de processen. De oplossing creëert een betrouwbaar controlekader voor de uitvoering van interne audits.

Direct inplugbaar

Door AXI Financials te koppelen met AXI Purchase to Pay kunt u het volledige P2P proces digitaliseren: van bestelaanvraag tot betaling. Ook andere softwareapplicaties kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan de SaaS oplossing AXI Financials. Als softwarehuis hebben we veel ervaring met het koppelen en integreren van diverse applicaties (HRM, salarisadministratie, facility management ...). Integraties met softwareoplossingen van derden verlopen altijd op een goed beveiligde manier met gebruik van webservices. 

Eenvoudige onboarding van medewerkers

De intuïtieve user interface. De geïntegreerde online help en de web based helpdesk maken onboarding echt eenvoudig. Nieuwe medewerkers in het financial team kunnen direct aan de slag met AXI Financials. Via e-learning en webinars spijkeren we de kennis bij en leggen we haarfijn uit hoe u meerwaarde creëert met de nieuwe functionaliteiten. Voor de inrichting van het systeem kunt u rekenen op de expertise van onze consultants. 

Cloud-first design

AXI Financials is gebouwd met gebruik van de nieuwste technologie. Technologie die Software-as-a-Service applicaties onderbouwt met maximale robuustheid, flexibiliteit en veiligheid. De oplossing wordt gehost in de Belgische en Nederlandse datacenters van AXI. Met gebruik van hoogperformante technologie en 24 op 7 service level agreements. De opstart kan in weken worden afgerond, in plaats van in maanden. Maandelijks wordt de afgesproken kost per gebruiker aangerekend. Indien gewenst of vereist, kan de software on premise worden geïnstalleerd of gehost bij een andere cloud provider.

Een resultaatgerichte service aanpak
Met onze services helpen wij uw organisatie maximaal: van proof of concept, analyse, advies en opstart over training, support, functioneel applicatiebeheer tot en met optimalisatie services. We hebben een nuchtere kijk op de zaken. Onze consultants sparren graag met u over vraagstukken op het gebied van financieel management en het Lean maken van de processen. Klanten ervaren onze consultants als deskundige vakgenoten met grondige ervaring binnen de sectoren public, semi public, healthcare en retail. Uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Quelsa uitvoert, blijkt duidelijk dat we gaan voor 'de extra mile'.
Advies en fit-gap analyse

In deze fase kijken we samen naar uw bedrijfssituatie. Aan de hand van uw business verwachtingen bepalen we de oplossingsrichting. Veel aandacht gaat naar de effectiviteit en het zo Lean mogelijk maken van de processen. Het resultaat van de analyse is de blauwdruk van uw oplossing.

Test begeleiding

Vertrekkend vanuit een duidelijk zicht op de business verwachtingen, begeleidt de AXI consultant de testfase. Via testscenario's, begeleiding van de functionele testen en de gebruikers acceptatie testen, zorgt de consultant ervoor dat de oplossing optimaal aansluit bij de verwachtingen.

Data migratie

Correcte data is essentieel om een nieuw systeem in gebruik te nemen.  Alvorens de data te migreren, zorgen onze consultants voor de nodige dataconversies. We kunnen u aantonen dat de datamigratie veilig verloopt, 100% volledig en correct is.

Implementatie

Tijdens deze fase zorgen we voor een 'perfect fit' inrichting van de AXI Financials oplossing. De blauwdruk van uw oplossing is leidend, maar niet alles bepalend. Onze consultants hebben aandacht voor optimalisatie en extra efficiëntie. Waar nodig worden verdere aanpassingen aangebracht aan de opzet van het systeem.
 

Training

In het kader van change management bieden we nieuwe eindgebruikers en key-users tal van opleidingsmogelijkheden aan: in-house, bij AXI, op externe locatie en online. Ook na de ingebruikname van AXI Financials zorgen we ervoor dat de kennis en het gebruik van de software op peil blijft. Handige opleidingssets helpen om het maximale uit onze oplossing te halen.

Support en servicedesk

Omdat de continuïteit van de AXI Financials centraal staat, garanderen onze service level agreements de uptime van uw oplossing. Via 24 op 7 monitoring van uw bedrijfsprocessen worden eventuele problemen voortijdig opgespoord. Onze service teams beschikken over een totaal overzicht van uw systeem, wat toelaat om kordaat actie te ondernemen indien u toch problemen zou ervaren in het gebruik van de Software-as-a-Service oplossing. 

Functioneel applicatiebeheer

Indien gewenst, kunt u beroep doen op een AXI consultant voor het functioneel applicatiebeheer. De consultant zorgt ervoor dat de inrichting van de AXI software afgestemd is op de binnen uw organisatie geldende procedures.

Optimalisatie

We adviseren u over hoe de procesuitvoering kan worden verbeterd. Optimalisatie kan door fine-tuning van de oplossing of door het in gebruik nemen van aanvullende functionaliteiten. Naargelang uw keuze wordt de fine-tuning uitgevoerd door een key-user binnen uw organisatie of door een AXI consultant.

Expert in financiële software voor de (semi)overheid, zorgorganisaties en retailers

AXI Financials voor zorginstellingen

Toenemende vraag naar zorg, concurrentie, nieuwe bekostigingssystematieken, kortingen op het budget en afspraken met zorgverzekeraars. De dynamiek in de zorgsector vraagt u om bedrijfsmatig te werken. Met AXI Financials en daarmee geïntegreerde forecasting- en begrotingsapplicatie krijgt u grip op de bedrijfsvoering en de risico's.

De oplossing reikt u de inzichten aan die u nodig heeft om snel strategische beslissingen te nemen en bij te sturen. We koppelen een grensverleggende oplossing voor financieel management en boekhouding aan onze jarenlange expertise in de Nederlandse en Belgische zorgsector.

De financiële software kan worden aangevuld met de Purchase to Pay oplossing van AXI. De P2P oplossing focust op de optimale beheersing van het inkoopproces, de monitoring van budgetten, inzage in het actueel budgetgebruik en maximaal gemak voor de zorgmedewerkers.

Lees meer

AXI Financials voor de overheid en de semi-overheid

Met onze financiële software focussen we op de optimale ondersteuning van de financiële beleids- en beheersprocessen binnen de publieke sector. Door maximale digitalisering van de interne taken binnen de afdeling Financiën, dragen we bij tot de administratieve lastenverlaging binnen de overheid.

De oplossing integreert maximaal in het applicatielandschap van de overheidsinstelling en voldoet aan de relevante informatiebeveiligingseisen en overheidsstandaarden. We analyseren de nieuwste trends in financieel overheidsmanagement en zorgen ervoor dat onze financiële software direct beantwoordt aan de nieuwe lokale en Europese overheidsvoorschriften. Via user groups verkrijgen onze klanten in de publieke sector directe inspraak in de roadmap van de oplossing. 

Lees meer

AXI Financials voor de omnichannel retailer

AXI Financials is de oplossing voor omnichannel retailers. Grote en middelgrote retailers ervaren dagelijks de voordelen van onze financiële software, een retail oplossing die  naadloos aansluit op de customer journey van de klant.

De software biedt actuele inzichten in de verkoopprestaties, winstgevendheid en kosten over alle verkoopkanalen heen. Alle POS en webshop verkopen, orders, retouren, klantgegevens, kortingen ... worden automatisch in de boekhouding gezet: in real-time, 24 op 7. De embedded analytics functionaliteiten laten u toe om agile te blijven in een snel veranderende retail wereld.

Als gebruiker heeft u impact op de oplossing

We hechten groot belang aan transparantie. Daar hoort bij dat we transparant zijn over wat we momenteel aan het ontwikkelen zijn en wat er allemaal nog staat te komen, de zogenaamde backlog. Via de gebruikersbijeenkomsten en ons communicatieplatform verkrijgt u inspraak in de nieuwe ontwikkelingen en kunt u met ideeën komen. Uiteraard vullen we de ideeën aan vanuit onze eigen ervaringen en de feedback die we dagelijks ontvangen. Doordat AXI de ontwikkelaar van de aangeboden oplossing is, waarborgen we een korte time-to-market.

Meer weten?
Onze referenties