AXI events

We delen graag nieuwe inzichten en kennis met u

Wilt u mee zijn met de nieuwste ICT trends en digitale innovaties in uw sector? Zowel voor beleidsverantwoordelijken, managers als experten organiseren we leerrijke informatiesessies, studiedagen en webinars. We zijn gastpreker op diverse congressen. 

Quickstart webinarreeks - Adaptive Case Management voor Kenniswerkers

In een complexe administratieve omgeving, met veel interne en externe stakeholders, is het vaak onmogelijk om een volledig voorspelbaar proces te definiëren. Elke case volgt een eigen pad, gevormd door een combinatie van gestructureerde processen en niet-routinematige acties, waarbij menselijke interventies het geheel sturen.

Tijdens onze Adaptive Case Management QuickStart webinarreeks laten onze experts u aan de hand van concrete voorbeelden, klanten cases en best practices zien hoe het mogelijk is om processen te stroomlijnen, goed op te volgen en inzichtelijk te maken. 

Ik wil alle webinars ontdekken