AXIVATION contest - Team Shiny Pro Boono nog steeds stevig in de race!

AXIVATION 2019
19 juli 2019
Team Boon is volop bezig met het bouwen van een R Shiny App die via gebruik van AI ondersteuning biedt aan supermarkten in het selecteren van hun promo’s. Hiermee trachten we het leven te vergemakkelijken van 3 supermarktformules uit de Nederlandse ‘Boon Food Group’.

Project: de promoselectie van Boon supermarkten ondersteunen met AI

Om vlot vooruitgang te kunnen boeken, hebben we ons werk in 3 blokken verdeeld en deze toegewezen naargelang de voorkeur en expertise van onze teamleden:

  • Sander ‘Number cruncher’ Van Driessche neemt het promo-suggestiemodel voor zijn rekening. Dit model neemt een hele reeks variabelen omtrent een promotie als input (product, periode, weer, feestdagen…), en gaat dan zeggen wat de ideale promotie zou zijn voor de gegeven omstandigheden. Het model maakt gebruik van ‘unsupervised learning’, een techniek die belangrijke patronen in data gaat weergeven zonder deze vooraf te definiëren. Clustering is een typisch voorbeeld hiervan.
  • Andre ‘Data wizard’ Geertse focust zich op het uitbouwen van een ‘cannibalization and cross-sales’ model. Dit model neemt een zekere productpromotie als input en geeft dan het effect daarvan weer op andere producten. Fictief voorbeeldje:◦Als de blikjes Coca Cola in korting komen te staan, zien we typisch dat Pepsi het een pak minder doet die week (=kannibalisatie).

Niks beter dan een  goed pakje chips bij zo’n blikje! Ons model zegt namelijk dat de cola-promo typisch een positief effect heeft op de verkoop van chips (= Cross-selling). Interessant voor marketing om hiermee aan de slag te gaan!

  • Thomas ‘Shiny Guru’ Michem neemt de ontwikkeling van de R Shiny App voor zijn rekening. Deze applicatie – volledig ontwikkeld in R – geeft eindgebruikers de mogelijkheid om onze modellen volledig via self-service te gaan toepassen. Dit met de nodige grafieken ter visuele ondersteuning. Ook de technische opzet van de Shiny-app neemt Thomas voor zijn rekening: Deze zal gehost worden op cloudservers via docker-based technologie en met behulp van ShinyProxy.

UseR! conference 2019

Onder het motto “Als de berg niet naar Mozes komt, dan gaat Mozes maar naar de berg”, zijn we met 2 van onze teamleden naar de R-conferentie UseR in Toulouse getrokken. Gedurende 4 dagen werden we blootgesteld aan de meest waanzinnige toepassingen in deze welgeliefde programmeertaal. Van machine learning bij Netflix tot hoe R toegepast werd in kankeronderzoek, het passeerde allemaal de revue. Niet persé met een lichtbruin tintje, maar wel met bakken inspiratie keerden we terug
van Zuid-Frankrijk. Helemaal klaar voor die eindsprint!