AXIVATION 2019 contest - Een bericht van Team 'The Voice of AXI'

AXIVATION 2019
17 juli 2019
Welkom op onze 2de blogpost rond chatbots en virtuele assistenten. Vandaag gaan we de architectuur bespreken die nodig is om onze doelen te bereiken.

In onze eerste blogpost hebben we gesproken over de drie doelen die we willen bereiken met ons AXIVATION project:

  1. Onderzoek chatbot development framework binnen de AXI groep
  2. Integratie met de verschillende producten
  3. Richtlijnen voor de ontwikkeling van chatbots

 
Vandaag gaan we de architectuur bespreken die nodig is om deze doelen te bereiken.

Alles start natuurlijk met een applicatie die we willen uitrusten met een chatbot of een virtuele assistent. Voor ons project concentreren we ons op het ERP pakket Novum en het Retail pakket AXI RS. Voor beide pakketten zijn er een aantal behoeften gedefinieerd die een meerwaarde kunnen betekenen en die ingevuld kunnen worden via een chatbot.
Zo, de keuze van de pakketten is gemaakt, nu hebben we nog een chatbot nodig!

Aankopen of Zelf bouwen?

Een chatbot bouwen is niet makkelijk doordat je heel wat kennis nodig hebt van machine learning voor Natural Language Processing (= NLP) te doen. NLP is het proces waarbij de chatbot de input van een gebruiker (tekst of spraak) verwerkt en analyseert wat de bedoeling is van deze gebruiker (= de intent). Eens de bedoeling gekend is, dan kan de chatbot de conversatie opstarten om tot het resultaat te komen dat de gebruiker wenst. Dat wil zeggen dat ook het maken van conversaties op een makkelijke en overzichtelijke manier in de chatbot aanwezig moet zijn. Eens je bot gebruikt wordt en gebruikers er allerhande vragen aan beginnen te stellen, dan kan het voorkomen dat voor sommige vragen de bedoeling niet kan bepaald worden. Simpelweg omdat deze vragen geen onderdeel zijn van wat de bot kan maar ook omdat de vraag gesteld is op een wijze die de bot nog niet geleerd heeft. Dus moet er ook een mogelijkheid zijn om de bot te laten trainen met nieuwe data. We mogen ook offloading niet uit het oog verliezen en dat wil zeggen dat de gebruiker kan doorgestuurd worden naar een echte persoon of een ander systeem indien de bot na verschillende pogingen de gebruiker niet kan helpen.
Zoals je wel merkt, is het bouwen van een chatbot niet alleen technisch een uitdaging, maar mag het ook niet onderschat worden omwille van de vele functionaliteiten die moeten voorzien worden. Als je deze complexiteit en bijhorende kost vergelijkt met de grote weelde aan chatbot frameworks dat momenteel bestaat en het feit dat chatbot frameworks niet behoren tot de core business van AXI, dan kan je wel begrijpen dat we beslist hebben om een chatbot framework aan te kopen.
Naast het vergelijken van verschillende platforms op basis van een aantal criteria is er gekozen voor
 
https://www.chatlayer.ai
Eén van de beslissende factoren van dit framework is de conversatie flow die gebouwd is vanuit een functioneel standpunt zodat ook niet-technische personen hiermee aan de slag kunnen.
Met de chatbot gekozen hebben we de belangrijkste componenten om te starten!