AXI en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als ICT partner kiest AXI er bewust voor om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze 400 medewerkers streven ernaar om een positieve en duurzame bijdrage te leveren op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met alle belanghebbenden. Om zoveel mogelijk meerwaarde te creëren, is mvo op een structurele manier in de organisatie opgenomen.

Afbeelding
AXI medewerkers

Een stimulerend HR beleid voor alle medewerkers

 

 • bij de personeelselectie gaat ruime aandacht naar de match met de AXI cultuur en kernwaarden
 • via een verfrissende HR aanpak wordt identificatie met de ondernemingswaarden versterkt
 • via intensieve coaching programma's wordt de motivatie van de medewerkers verhoogd
 • persoonlijke ontwikkelingsplannen bevatten de ontwikkeldoelen en sturen de loopbanen op lange termijn
 • uitgebreide interne/externe trainingen en opleidingen verhogen de kennis en de inzet van de medewerkers
 • aandacht gaat naar het nieuwe werken en een gezonde werk-privé balans op maat van de medewerker
 • fit op het werk via de promotie van start-to-run, start-to-bike, start-to-walk, meditatiesessies, sportactiviteiten en het aanreiken van intensieve sport- en food coaching
 • beleidsplan voor preventie van burn-out en opleidingen stress management
 • mogelijkheid tot externe jobbegeleiding en de inschakeling van een interne/externe vertrouwenspersoon
 • promoten van samen lunchen op het werk en het aanbieden van gezonde lunches
 • inrichting van een gezonde, ergonomische werkomgeving en persoonlijke coaching op de werkplek
 • aanreiken van een goed doordacht 45+ plan
 • organisatie van een jaarlijkse 'HR Experience day' met bespreking van actuele thema's
 • bespreken van de geanonimiseerde resultaten van de jaarlijkse personeelsenquête en toelichting van de verbeterpunten
 • Lees hier het AXI Protocol omgangsvormen voor medewerkers.

Wellbeing beleid bij AXI 

 

 

Met het oog op duurzame inzetbaarheid vinden we het belangrijk dat alle AXI medewerkers iedere dag opnieuw fit en met plezier werken.

 

Een goede fysieke en mentale gezondheid draagt daaraan bij. Het is belangrijk om fysiek én mentaal fit te blijven.

Externe video URL

Werken aan duurzame partnerships met klanten

 

 • bouw en onderhoud van langdurige relaties, kaderend in de AXI missie 'onderbouwd.duurzaam.dichtbij'
 • streven naar enthousiaste klanten en promotors door te excelleren in klantgerichtheid via de inzet van een Customer Delight Strategy
 • voorop staat dat oplossingen 100% dienen aan te sluiten op de behoefte van de klantorganisatie
 • focus van onze medewerkers op advies, meedenken en initiatief nemen
 • onderkenning van het belang van open en eerlijke communicatie, korte en duidelijke communicatielijnen, betrokkenheid en engagement van de AXI directie
 • hantering van marktstandaarden zoals de projectmethodologieën Prince2, Agile & Scrum
 • heldere communicatie over de projectstatus, mogelijke issues, wijzigingen, impact op planning of budget, risico's, e.d.
 • vastlegging van afspraken ten aanzien van de dienstverlening in 'op maat' opgestelde service level agreements en het gebruik van de ITILv3 service management methode
 • peiling naar de klanttevredenheid in stuurgroepen, gebruikersgroepen, service level meetings en bij het afronden van een project
 • jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek bij de Top 100 klanten van AXI; uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau
 • periodieke evaluatie van de service level agreements met mogelijkheid tot bijsturing en optimalisatie
 • structurele aandacht voor procesoptimalisatie en periodieke toetsing van de aansluiting op de wensen en de noden van de klantorganisatie
Afbeelding
Retail innovation summit 22

Keuze voor duurzame innovaties

 

 • ontwikkeling van toekomstvaste softwareoplossingen die meegroeien met de nieuwste technologische evoluties, gebruikerseisen en maatschappelijke ontwikkelingen
 • inbouw van taakaansturing, digitale workflows en elektronische gegevensuitwisseling in de AXI softwareoplossingen
 • keuze voor software-as-a-service
 • keuze voor toekomstgerichte technologieën met lange termijn perspectief
Afbeelding
Mon Ventoux

Slimme investeringen in milieubesparende maatregelen

 

 • gebruik van groene AXI datacenters in Nederland en België
 • ontwikkeling van 'paperless' softwareoplossingen voor klanten
 • voorkoming van milieu- en verkeersbelastende verplaatsingen via het gebruik van professionele uitgeruste videoconference rooms & de organisatie van webinars
 • stimuleren van het gebruik van minder milieu belastende leaseauto's
 • introductie van laadpunten voor hybride/elektrische voertuigen in BE en NL
 • aanreiken van sanitair en douches in functie van woon-werkverkeer met de fiets
 • keuze voor energiezuinige verlichting en klimaatregeling in functie van een gezonde werkplek
 • gebruik van digitale documenten & workflows en inkrimping van het printerpark
 • aanschaf van duurzame gebruiksgoederen in plaats van verbruiksgoederen
Afbeelding
AXI goede doelen

Aandacht voor de Corporate Responsability

 

 • keuze van de goede doelen wordt mee bepaald door de medewerkers 
 • verhoging van de teamspirit en verbondenheid tussen medewerkers en klanten via sporten voor goed doel 
 • organisatie van de jaarlijkse AXI-to-AXI Run, een estafetteloop van AXI te Willebroek (BE) naar AXI te Breda (NL) of omgekeerd
 • ondersteuning van goede doelen zoals Cliniclowns, Stichting Kinderen Kankervrij, Artsen zonder Grenzen, be-TSC, Harold van Zundert Stichting.