AXI Health
Budgeting

AXI Health Budgeting is een zorgspecifieke oplossing voor de Nederlandse en Belgische zorgsector. De focus ligt op de opstelling van prognoses, de opstelling van deelbudgetten door zelfsturende afdelingen, het verwerven van controle over het volledige begrotingsproces en budgetmonitoring door de Raad van Bestuur, de afdeling Planning & Control en de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Met onze oplossing kunt u snel en flexibel inspelen op veranderingen in de zorgfinanciering en de zorgvraag. 

Afbeelding
Foto van oudere vrouw met verzorgster
Image frames

Met AXI Health Budgeting kunt u sneller en accurater begroten

 

Uw begroting centraliseren? De doorlooptijd van het begrotingsproces met de helft verkorten? De foutkans met 75% verminderen?

 

Om deze doelstellingen te realiseren, bieden we zelfsturende teams, zorgmanagers, medewerkers Planning & Control, business controlers en leden Raad van Bestuur een uniforme werkwijze aan. Met gebruik van een uitgebreide set hulpmiddelen om het volledige begrotingsproces te beheren, te faciliteren, te sturen en te kaderen.

 

Het resultaat is een accurate begroting die gebaseerd is op de meest actuele cijfers uit de gekoppelde deelbudgetten: productie, personeel en financieel.

axi

Controle over het volledige begrotingsproces

 

Met AXI Health Budgeting kunt u de voortgang van het begrotingsproces goed monitoren, ook als er veel mensen betrokken zijn bij de opstelling van de begroting. Iedere gebruiker van de AXI oplossing is in één versie van de waarheid aan het werk.  Bovendien is de software voorzien van een flexibel inrichtbare workflow module. Deze laat medewerkers van Planning & Control toe om taken op te zetten en toe te wijzen aan de juiste persoon. Als medewerker binnen Planning & Control kunt u de actuele voortgang raadplegen, budgethouders vragen om wijzigingen door te voeren aan een ingediende begroting en nog zoveel meer. 

Opvallende kenmerken van AXI Healthcare Budgeting

Flexibele inrichtingsmogelijkheden met betrekking tot de financieringsstromen, zorgproducten en formatie.

Ondersteuning van specifieke begrotingswensen zoals kaderstelling, doorbelastingen, seizoenspatronen, kostenbudget en resourceplanning.

Eenvoudige koppeling met één of meerdere bronsystemen zoals financiële pakketten, HRM toepassingen, zorg- en productiesoftware.

Mogelijkheid tot het opstellen van deelbudgetten voor afdelingen of projecten.

Automatische consolidatie van alle data om het volledige begrotingsproces te kunnen kaderen en sturen.

Focus op multidimensionele analyses en scenariovergelijking en -planning dankzij intuïtieve rapportage- en analytics.

Controlespoor en logging bij iedere wijziging door middel van een audit trail functie.

Eenvoudige onboarding van nieuwe gebruikers aan de hand van e-learning en webinars in de de geïntegreerde online help en de web based helpdesk.

axi

'Binnen de administratie zetten we de stap naar een maximale digitalisering van de financiële administratie en de inkoopprocessen. Hiertoe hebben we een strategisch partnership afgesloten met onze software partner AXI.'

 

Siebrecht Plateau, Directeur Administratie & Financiën bij Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Een resultaatgerichte service aanpak

 

Met onze services helpen wij uw organisatie maximaal: van proof of concept, analyse, advies en opstart over training, support, functioneel applicatiebeheer tot en met optimalisatie services.

Uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat het onafhankelijke marktonderzoeksbureau uitvoert, blijkt duidelijk dat onze klanten onze consultants ervaren als deskundige vakgenoten met een nuchtere kijk en grondige ervaring binnen de zorgsector.

Foto van verschillende artsen en verplegers in een cirkel

In deze fase kijken we samen naar uw bedrijfssituatie. Aan de hand van uw business verwachtingen bepalen we de oplossingsrichting. Veel aandacht gaat naar de effectiviteit en het zo Lean & Mean mogelijk maken van de begrotingsprocessen. Het resultaat van de analyse is de blauwdruk van uw oplossing.

Vertrekkend vanuit een duidelijk zicht op de business verwachtingen, begeleidt de AXI consultant de testfase. Via testscenario's, begeleiding van de functionele testen en de gebruikers acceptatie testen, zorgt de consultant ervoor dat de AXI Health Budgeting oplossing optimaal aansluit bij de verwachtingen.

Correcte data is essentieel om het nieuwe AXI Health Budgeting systeem in gebruik te nemen.  Alvorens de data op te laden, zorgen onze consultants voor de nodige dataconversies. 

Tijdens deze fase zorgen we voor een 'perfect fit' inrichting van de AXI Health Budgeting oplossing. De blauwdruk van uw oplossing is leidend, maar niet alles bepalend. Onze consultants hebben aandacht voor optimalisatie en extra efficiëntie. Waar nodig worden verdere aanpassingen aangebracht aan de opzet van het systeem.

In het kader van change management bieden we nieuwe eindgebruikers en key-users tal van opleidingsmogelijkheden aan: in-house, bij AXI, op externe locatie en online. Ook na de ingebruikname van AXI Health Budgeting zorgen we ervoor dat de kennis en het gebruik van de software op peil blijft. Handige opleidingssets helpen om het maximale uit onze oplossing te halen.

Omdat de continuïteit van de AXI Health Budgeting oplossing centraal staat, garanderen onze service level agreements de uptime van uw oplossing. Onze service teams beschikken over een totaal overzicht van uw systeem, wat toelaat om kordaat actie te ondernemen indien u toch problemen zou ervaren in het gebruik van de Software-as-a-Service oplossing. 

Indien gewenst, kunt u beroep doen op een AXI consultant voor het functionaal applicatiebeheer. De consultant zorgt ervoor dat de inrichting van de AXI software afgestemd is op de binnen uw organisatie geldende procedures.

We geven advies hoe u de procesuitvoering kunt verbeteren. Optimalisatie kan door fine-tuning van de oplossing of door het in gebruik nemen van aanvullende functionaliteiten. Naargelang uw keuze wordt de fine-tuning uitgevoerd door een key-user binnen uw organisatie of door een AXI consultant.

Als gebruiker schrijft u mee aan ons verhaal

 

Het is onze doelstelling om bij te dragen aan het succes van uw organisatie. We streven er dan ook naar om samen een sterke en duurzame vertrouwensband op te bouwen.

 

Daar hoort enerzijds bij dat we bij elke stap in ons ontwikkelproces transparant communiceren over de status van de software over onder andere nieuwe of verbeterde functionaliteiten. Via regelmatige gebruikersvergaderingen en ons communicatieplatform heeft u anderzijds zelf inspraak in de roadmap van ons product. We geloven erin dat samen de dialoog aangaan en ideeën uitwisselen bijdraagt tot een sterker product en een krachtigere oplossing voor uw organisatie.